Gå til innholdet

Tjenester

Frøy er et av Norges ledende selskaper innen service til havbruksnæringen. Vi er en totalleverandør av servicetjenester og opererer flere typer fartøy for å dekke våre kunders ulike behov.

Vi har en meget kompetent stab av erfarne sjøfolk, servicearbeidere og arbeidsdykkere og en av landets største og mest moderne flåter.  Våre fartøy er spesialbygget for å håndtere alle typer serviceoppgaver innenfor dagens regelverk for oppdrettsnæringen. I tillegg gir de meget gode bo- og arbeidsforhold for mannskapene.

I dialog med våre kunder driver vi kontinuerlig med produktutvikling tilpasset bransjens skiftende behov. Kvalitetssikring gjennom revisjon av prosedyrer, kursing og kompetanseheving, avvikskontroll og oppfølging, samt aktivt HMS-arbeid fører til at Frøy lever opp til den høyeste bransjestandard.

Vi kan tilby fartøy og mannskaper til alle typer oppdrag, uavhengig av oppdragenes varighet. På forespørsel gir vi tilbud både i spotmarkedet og anbud på kontrakter som løper over flere år.