Namsos brønnbåt

Kontakt båten direkte:

E-post: Send
Telefon: 913 09 323

Namsos


3 separate sirkulære fisketanker med separate sirkulasjonssystemer. Tankene designet for undertrykkslasting og trykklossing. Hver tank har 1 stk Wingtech lasteteller med kapasitet ca. 200 t/time. Båten er utstyrt med MMC sorteringsmaskin, kapasitet 80-100 t/time.


Teknisk info:

Byggeår

2015

Lengde

84,8 m

Bredde

16,9 m

Totalt volum

3200 m³

Volum tanker

970 m³, 1115 m³, 1115 m³

Sirkulærkapasitet

8000 m³ i alle tanker

Filter kapasitet

2 x 3000 m³ pr. tank

UV-filter

3000 m³ pr. tank

CO² lufter

3 x 1080m³ pr. time

Vakuum anlegg

2 x 6000 l

Oksygenanlegg

2 x 55 kg/t

Ozonanlegg

2x 2300 gr/t

Automatvask og desinfeksjon

Alle tanker og røranlegg

Behandling av fisk

H202 samt andre medikamenter