Sammen for bærekraftig havbruk


Vi vet hva bærekraftbetyr for deg.

I Frøy møter du dyktige fagfolk som setter seg inn i og forstår ditt arbeid med bærekraft. Våre kunder setter bærekraft høyt, og det er viktig for oss at vi bidrar til at kundene våre når målene sine.

Det er den høye faglige ekspertisen og integriteten til mannskapet vårt som sørger for at vi hele tiden jobber i tråd med de kravene og forventningene kundene våre har til bærekraftig arbeid.


Sammen om dine bærekraftmål

For oss handler bærekraft om respekt og forståelse.

Respekt for fisken og havet, og forståelse for hva kundene våre krever.

Bærekraft i i lagarbeid

Vi har rutiner og metoder som gjør at vi hele tiden jobber i tråd med dine krav til miljøavtrykk og bærekraft. Det betyr enkle ting som at vi minimerer tomgang på båtene, og det betyr store ting som at vi innfører hybridmotorer på nye båter for å minske dieselavtrykket vårt.

Arbeidet vårt med bærekraft er forankret i hver eneste Frøy-ansatt. Og med Frøy på laget når du bærekraftsmål ved hjelp av teamwork til sjøs.


Global Gap logo

Global G.A.P.-godkjent

Enkelt å velge Frøy som bærekraftig partner

Siden vi er godkjent Global G.A.P.-leverandør kan du med trygghet velge oss som partner på alle oppdrag.

I stedet for omfattende revisjoner og gjennomganger, vet du gjennom Global G.A.P.-sertifiseringen at vi har blitt kontrollert og godkjent av DNVGL årlig. Les mer om Frøy og Global G.A.P.


Bærekraft i Frøy

Frøys visjon er løsninger for havrommet. Vår ambisjon er å være den ledende og foretrukne leverandøren av bærekraftige akvakulturtjenester. Å levere løsninger som forbedrer fiskevelferden og reduserer risikoen for rømming har vært kjernen for Frøy i mer enn 20 år. Å ta godt vare på fisken og våre ansatte er våre viktigste prioriteringer. Begge er forutsetninger å operere og viktige drivere for vår vekst. Våre kjerneverdier danner grunnlaget for hvordan vi skal drive vår virksomhet:

Sikker – Sikkerheten til våre ansatte, og integriteten til vår virksomhet, er vår høyeste prioritet.

Naturkrefter, tøffe værforhold og drift av komplekst utstyr er viktige farer for sikkerheten til våre ansatte. Trygge og sunne arbeidsforhold som er tilpasset det fysiske miljøet vi opererer i, er grunnleggende krav i all vår virksomhet.

Fleksibel – Vi streber etter å være smidige i alt vi gjør til fordel for Frøy og våre interessenter.

Gjennom vår virksomhet skal vi bidra til bærekraftig matproduksjon. Sentrale fokusområder for bærekraftig produksjon av oppdrettsfisk er fiskevelferd, unngå rømming av fisk og kontinuerlig reduksjon av karbonavtrykket. Som en integrert leverandør av løsninger til oppdrettere er Frøy i nær kontakt med alle disse faktorene og har dermed potensial til å ha en betydelig innvirkning på bærekraften til sluttproduktet.

Forpliktet – Vi er forpliktet til å tilby kontinuerlige forbedringer.

For Frøy betyr bærekraft å alltid forbedre seg og jobbe for å bli bedre på det vi gjør. Vi søker å utvikle våre strategier og operasjoner for å sikre at vår økonomiske suksess ikke går på bekostning av velferden til mennesker, marint liv og miljø.

Ansvarlig – Vi opptrer ansvarlig i miljøet og samfunnene vi er en del av.

Frøy erkjenner at vi har et ansvar for å redusere vårt miljøavtrykk og klimagassutslipp, og vi investerer kontinuerlig i nye fartøy og utstyr som er mer energieffektivt.

En viktig del av vårt bærekraftsarbeid er å forbedre våre rutiner for å samle inn og kommunisere våre ikke-finansielle data til våre interessenter og allmennheten. Derfor har vi ferdigstilt vår første bærekraftsrapport for 2021. Gjennom rapporteringsprosessen blir vi både utfordret og stimulert til å oppnå en bedre forståelse av hvordan vi ønsker å jobbe med sosiale og miljømessige utfordringer fremover.