HR Administrasjon

FRØY er fordelt på 13 forskjellige lokasjoner i Norge. Organisasjonskartet er på plass. Arbeidet med en ny, felles bedriftskultur er såvidt startet.

Konsernleder HR Administrasjon

Tove Torstad (995 14 563)

Arbeidssted: Rørvik

Tove Torstad (51) kommer fra stillingen som leder av NTS Management. I den nye organisasjonen blir hun Konsernleder HR Administrasjon. Det betyr blant annet personalansvar for alle landansatte (ca. 80 personer).

Tove bor på Ottersøy med samboer og hun har to voksne barn. Hun har 14 års erfaring fra maritim virksomhet i NTS og tidligere i Eidshaug Rederi. Før det jobbet hun i kommunal sektor i Nærøy kommune, både med kultur og barnevern.

– Den første store oppgaven i den nye jobben vil være å ha ansvaret for kulturprosesser rundt organisasjonsutvikling, bedriftskultur og kompetanse. Det har jeg startet på som en del av den interne kulturkomiteen sammen med Anders Gåsø og Andreas Krogstad.

Tove Anita Torstad

– Vi har nå fått hele organisasjonskartet på plass og har så vidt startet arbeidet med å skape grobunn for en ny, felles bedriftskultur for alle FRØY-medarbeiderne, sier Tove Torstad.

Hun er opptatt av hvor viktig det er at alle fra dag en er med på å bidra til å skape en felles kultur. Medarbeiderne må bli kjent med hverandre, bli trygge på hverandre.

– Så må vi ha stor grad av åpenhet, være løsningsorienterte og finne de gode samhandlingsformene mellom de forskjellige deler av virksomheten. Vi er fordelt på 13 forskjellige lokasjoner i Norge og det i seg selv er en utfordring når man skal skape et godt fellesskap. Selv om pandemien setter noen begrensninger for å få til felles arrangementer nå, så planlegger vi for å få til flere treffpunkter når livet blir mer normalt enn det er nå, sier HR-lederen.

– Kulturbygging vil være en av mine viktigste arbeidsoppgaver på kort og mellomlang sikt. Alle må stille med et åpent sinn – alle har noe bra å bidra med. Vi kommer fra sterke bedriftskulturer, nå skal dette smeltes sammen i en større organisasjon og en felles kultur, sier hun.

Torstad understreker viktigheten av et nært og tett samarbeid med konsernleder maritim bemanning, Knut Storø, som vil ha ansvar for medarbeiderne som er på sjøen.

– For hele organisasjonen er det spesielt at vi har de fleste av de ansatte på sjøen – de jobber 24/7 og i friperioder er de helt av jobben. Det er en annen måte å tenke på. Knut har ansvaret for maritim bemanning, men vi trenger et tett samarbeid for at vi sammen kan bidra til et godt fellesskap.

– Et av de viktigste områdene på litt lengre sikt vil være å legge opp til gode kompetanseplaner for hele organisasjonen. Det vil være en viktig del av min HR-ressurs. Dette vil gjelde både for medarbeidere og ledere. Vi har allerede snakket litt om å etablere vår egen FRØY-skole. Det er i alle fall noe å strekke seg etter, sier Tove Torstad.