Gå til innholdet

Storbåter

Frøy satser tungt innenfor større spesialfartøy til oppdrettsnæringen. Spesielt i forbindelse med den økende interessen for mekanisk avlusing ved bruk av for eksempel Thermolicere, Hydrolicere, Skamik og tilsvarende systemer har behovet for spesialfartøy med god dekksplass blitt fremtredende. Vi har lenge jobbet med ulike løsninger og skisser for å dekke dette behovet og ruster våren 2016 ut flere fartøy til dette etter hvert så spesialiserte fagfeltet. Vi ønsker tett dialog med våre kunder, slik at vi sammen kan finne optimale løsninger for fartøy, utstyr, bemanning og ikke minst nytteverdi for våre kunder i form av fleksibilitet og alternative bruksområder. Fleksibilitet kan for eksempel være videreutleie av fartøy og utstyr i kortere tidsrom, og alternative bruksområder kan være effektiv nedrigging av avlusingsutstyr og forberedelse for tyngre fortøyningsoppdrag som nyutlegging og opprydding av lokaliteter.


Vi ønsker å være en innsiktsfull og kreativ samarbeidspartner og vil mer enn gjerne være med å diskutere hvordan vi kan dekke næringsaktørenes fremtidige behov.

leftQuoteIcon
Vi skal fremstå som offensive og fremtidsfokuserte
rightQuoteIcon
Nidar Selvåg, Storbåtansvarlig

Tjenester

Mekanisk avlusing
Utlegging av nye anlegg
Opptak av gamle anlegg
Tyngre fortøyningsoppdrag
Slepeoppdrag
Tunge transportoppdrag

KONTAKTPERSONER

NIDAR SELVÅG
Storbåtansvarlig
Tel: 41 63 90 24
nidar.selvaag@froygruppen.no

JOAR GJERDE
Daglig leder
Tel: 90 08 03 56
joar@froygruppen.no

Båter i bruk