STYRINGSSYSTEMER


Kvalitets- og sikkerhetssystemer

Vår måte å jobbe med kvalitet, sikkerhet og rederidrift er etter vår mening den beste i markedet – og den er i kontinuerlig utvikling. Systemer for kvalitetsarbeid og sikkerhet, implementering, drift og granskning av hendelser kan du også investere i som en egen frittstående tjeneste.

I samarbeid med Sikkerhetssenteret Rørvik AS utarbeider vi og tilbyr e-læringskurs i ISM og ASH-HMS.

Inspeksjon Frøy
IMS Revisor
IMS Auditor

Kvalitetssystemer

I tett samarbeid med kundene utarbeider vi kvalitetssystemer og ledelsessystemer i henhold til ISO 9000 og ISO 14000, i tillegg til elektroniske vedlikeholdssystemer. Systemene vi utarbeider, vedlikeholder og oppdaterer for deg er i samsvar med alle forskrifter og krav i bransjen.

Sikkerhetssystemer

Vi lager, innfører og vedlikeholder ISM-systemer for sikkerhet til sjøs. Opplæringen står de dyktige Frøy-folkene for. Systemene lages for både små og store fartøy, og vi kan i tillegg gjennomføre internrevisjon med våre sertifiserte ISM-revisorer. I samarbeid med Norsk Sertifisering AS tilbyr vi også kursing for akkreditert sertifisering av ISM-revisorer og ISM-revisjonsledere.

Gransking av uønskede hendelser

Grundige, taushetsbelagte og nøytrale interne granskninger gir deg de svarene du trenger etter uønskede hendelser. I verktøykassa vår har vi et bredt utvalg av metoder og kompetanse, som vi benytter ut fra granskningens kompleksitet, alvorlighetsgrad og mulige konsekvenser.

Spot, fastchart og bareboat Frøy

Spot og Fastchart

Dra nytte av vår store og fleksible flåte av båter på den måten som er mest lønnsom for deg.

Inspeksjon og sertifisering Frøy

Frøy-kulturen

Frøy-kvalitet handler om Frøy-kultur. Med oss på laget får du høy kvalitet. Alltid.

Bemanning Frøy

Bemanning

Mannskap fra Frøy gjør trygge og effektive operasjoner, med omsorg for fisk og miljø.