NOTVASK OG BØTING


Mest erfaring, best på utvikling

Nota avgrenser oppvekstmiljøet til fisken og er den fremste sikringen mot rømning. Den må tas godt vare på. Effektiv vask, lavt og konstant vanntrykk og veldokumenterte operasjoner – slik jobber vi med effektiv og miljøvennlig notvask.

Notvask robot Frøy

Presis navigering, kort tid i not og lavt vanntrykk fører til mindre forstyrrelser for fisken, samt mindre slitasje på notlinet. Minimalt med avbrudd i fôringen og drift er viktig for våre kunder, og våre faste notvaskere er spesialister på sitt felt med høy forståelse for din daglige drift. Våre egne tekniske avdelinger sørger for at alt utstyr til enhver tid er operativt og fintunet.

I tillegg er du sikret en grundig inspeksjon med videodokumentasjon ved hver vask. Ingen vasker flere nøter enn Frøy, og vår erfaring med teamwork på merdkanten gjør at notvasketeamet også kan bistå med fartøy og folk ved avlusing.

Bøting av nøter

Skulle vi finne skader som må utbedres på nota har våre erfarne folk utstyr og kompetanse til å bøte og vedlikeholde nøter. Vi utfører også ringvask, merdservice, ROV- og dykkertjenester.

SE VÅR VASKEFARTØY HER
Spot, fastchart og bareboat Frøy

Spot og Fastchart

Dra nytte av vår store og fleksible flåte av båter på den måten som er mest lønnsom for deg.

Inspeksjon og sertifisering Frøy

Frøy-kulturen

Frøy-kvalitet handler om Frøy-kultur. Med oss på laget får du høy kvalitet. Alltid.

Bemanning Frøy

Bemanning

Mannskap fra Frøy gjør trygge og effektive operasjoner, med omsorg for fisk og miljø.