INSPEKSJONER OG SERTIFISERING


Sammen har vi kontroll

Frøy er et av Norges største kompetansemiljø på havbruksservice. Vi er derfor en naturlig samarbeidspartner på inspeksjon, dokumentasjon og sertifisering.

Enkelt sagt leverer vi trygghet. Trygghet på alt alt er på stell, at for eksempel tilstanden til nøtene, fortøyningene og flytekragene er inspisert, vurdert, dokumentert og sertifisert. Vi gjennomfører også inspeksjon av skip, fortøyninger og bolter, og av undervannsarbeid og i forbindelse med forsikringssaker.

Inspeksjon Frøy

Vi gjennomfører våre inspeksjoner med øye for detaljer, knowhow og rutine – og vi leverer grundige rapporter og videoer som sluttdokumentasjon. Da trenger hverken du, myndigheter eller tilsynsorganer trenger å være usikker på tilstanden på utstyret eller kvaliteten på serviceoppdragene som er gjennomført.

Erfaring med inspeksjon – og med gjennomføring

I tillegg til inspeksjon, dokumentasjon og sertifisering er vi spesialister på notvask, bøting, fortøyning og utlegging, bunnkartlegging, frakt og brønnbåttjenester.

Spot, fastchart og bareboat Frøy

Spot og Fastchart

Dra nytte av vår store og fleksible flåte av båter på den måten som er mest lønnsom for deg.

Inspeksjon og sertifisering Frøy

Frøy-kulturen

Frøy-kvalitet handler om Frøy-kultur. Med oss på laget får du høy kvalitet. Alltid.

Bemanning Frøy

Bemanning

Mannskap fra Frøy gjør trygge og effektive operasjoner, med omsorg for fisk og miljø.