FRØY-KULTUR


For oss er Frøy-kulturen en rettesnor for kvalitet, sikkerhet og trivsel.

For kundene våre er Frøy-kulturen den merkbare forskjellen i et samarbeid med oss, og et samarbeid andre som ligner på oss.

Kulturen vår er oppsummert i Frøy-postulatene, og etterleves av våre ansatte for at den kvaliteten du opplever i alt fra HMS-arbeid til nivået på fartøy og utstyr skal være i tråd med eller høyere enn dine forventninger.

HMS - Helse, miljø og sikkerhet

Alle fartøyene våre har godt innarbeidende internkontrollsystemer.

Mannskapet får og tar ansvar for at alt arbeid utføres uten å skape fare for hverken liv eller helse – og alle har samtidig plikt til å rapportere situasjoner og hendelser som er farlige.

For vår del er det alltid de strengeste kravene som gjelder for de oppdragene vi gjør – uansett om det er interne krav, myndighetspålagte krav eller kundepålagte krav.

Positiv innstilling smitter videre

HMS handler også at vi passer på hverandre og kundene vi jobber med. Det betyr at vi skryter av og er oppmerksomme på godt arbeid og at vi er positive til oppgavene vi gjør. Slikt smitter videre.

Best på planlegging – best på gjennomføring

Viktig er det også at vi alltid kjenner kundene sine HMS-krav, og jobber for å passe på folk og fisk, hav og fartøy. Det blir enklest når vi er gode på planlegging og analyse av jobben som skal gjøres – og at vi jobber i tett samarbeid når jobben skal utføres.


Kompetanse og eierskap

Å ta eierskap til oppgavene vi blir tildelt er viktig for at kvaliteten på arbeidet skal være høyt.

I Frøy tar vi ansvar og involverer oss aktivt i oppgavene som skal gjøres.

Vi lytter til kunden og til hverandre, og vi sier ifra slik at vår kompetanse veier inn i løsningene vi finner sammen.

Alltid bedre i morgen enn i dag

Kompetansen vår videreutvikler vi hele tiden, blant annet gjennom å ta ansvar for egen læring ved å oppsøke kunnskap i og utenfor egen organisasjon.


Ingen oppgave for stor - ingen for liten

Vi viser initiativ og gjør det som kreves for at kundene er fornøyd, ikke bare det vi blir bedt om.

Frøy-folk er alltid klare for nye oppgaver og er ved godt mot. Både daglige rutineoppgaver og kompliserte operasjoner gjennomføres på en sikker, effektiv og godt planlagt måte.

Ydmykhet gjør oss bedre

Ved å være ydmyke og lyttende får vi alltid med oss det kunden sier og trenger, og siden vi er erfarne fagfolk vet vi hvordan oppgavene bør løses.


Den beste løsningen er ikke funnet

Står vi stille blir vi passert – derfor er vi alltid i utvikling for å bevare vår sterke posisjon i markedet.

Vi planlegger alt vi gjør godt og ser samtidig etter nye muligheter. Ved å lære av hverandre, og lære bort til hverandre, finner vi de beste løsningene i fellesskap.

Jakten etter den beste løsningen tar aldri slutt

Mannskap fra Frøy er åpne for nye ideer, og har evnen til å være kritisk også til egne løsninger. Vi følger alltid prosedyrer, manualer og sjekklister – og oppdaterer hele tiden rutinene våre på jakt etter den beste mulige løsningen på alle utfordringer.


Fornøyde kunder skaper vekst

Frøy har vokst sammen med, og takket være, fornøyde kunder. Det skal vi fortsette med.

Å starte arbeidet presist om morgenen, og være ærlige, og høflige med de vi møter er en god start når vi skal gjøre kundene fornøyd.

I tillegg forsøker vi å levere mer enn det kunden forventer, samtidig som vi skal ha en genuin interesse i at kunden faktisk er fornøyd. Den enkleste måten å finne ut av det på er å spørre.


Den mest foretrukne partneren for havbruksnæringa

Ved å forstå kundene våre bedre enn andre kan vi også levere bedre enn andre. Vi er opptatt av å forstå hva kundene våre trenger, og levere deretter.

I lagarbeid kommer man langt med planlegging og kommunikasjon. Vi skal være best på planlegging og analyse av oppdragene som skal gjøres. Da har vi også mulighet til å løse oppdragene med høyest mulig kvalitet i alle ledd.

Teamwork til sjøs

Med teamwork til sjøs jobber vi tett med kolleger og kunder, både for å løse oppdrag raskt og sikkert – men også for å forstå hva som ligger bak kravene og rutinene vi jobber etter innenfor HMS, bærekraft og kvalitet.


Spot, fastchart og bareboat Frøy

Spot og Fastchart

Dra nytte av vår store og fleksible flåte av båter på den måten som er mest lønnsom for deg.

Inspeksjon og sertifisering Frøy

Frøy-kulturen

Frøy-kvalitet handler om Frøy-kultur. Med oss på laget får du høy kvalitet. Alltid.

Bemanning Frøy

Bemanning

Mannskap fra Frøy gjør trygge og effektive operasjoner, med omsorg for fisk og miljø.