BUNNKARTLEGGING OG DOKUMENTASJON


I bunn og grunn trygg på lokaliteten

I detaljerte 3D-kart gir vi deg full kontroll på bunnforholdene. Kartene lages basert på data fra avanserte multistråleekkolodd.

Over lang tid har vi bygd opp kompetanse på kartlegging av bunnforhold, som gjør at vi kan levere prosjekter uten omveier og med rask gjennomføring. Fortøyning og utlegging fikser vi også.

Inspeksjon Frøy

Sluttdokumentasjon av utlegg

Når merden eller fôrflåten er på plass, inspiserer vi og posisjonerer liner, bolter og ankere med ROV og lager en oversiktlig rapport med bilder og video som dokumenterer at alt er gjort etter myndighetskravene. På grunn av vår lange erfaring med lignende oppdrag kan vi bidra til å kutte både tid og kostnader på slike prosjekter om vi involveres tidlig i planleggingen.

Kartsystemer fra Olex og WASSP multistråleekkolodd er noe av teknologien vi benytter for å levere et godt sluttprodukt til deg.

Våre notvasketeam kan med sine fartøy også bistå ved avlusing. Opplining og ROV-inspeksjoner er noen av de oppgavene som besetningen kan utføre. Selv om våre servicemedarbeidere er spesialister på enkelte oppgaver ønsker vi så langt som mulig at fartøy og besetning skal være allsidig og beredt på å tilby flere tjenester.

Spot, fastchart og bareboat Frøy

Spot og Fastchart

Dra nytte av vår store og fleksible flåte av båter på den måten som er mest lønnsom for deg.

Inspeksjon og sertifisering Frøy

Frøy-kulturen

Frøy-kvalitet handler om Frøy-kultur. Med oss på laget får du høy kvalitet. Alltid.

Bemanning Frøy

Bemanning

Mannskap fra Frøy gjør trygge og effektive operasjoner, med omsorg for fisk og miljø.