Vi tar vare på havet


Våre folk og våre fartøy løser disse oppdragene sammen med deg

Ansatte i Frøy skal alltid forholde seg til de strengeste krav som stilles til utførelse av arbeid på våre fartøy. Det kan være seg undepålagte krav, myndighetspålagte krav eller interne krav.

SAMMEN LØSER VI OPPGAVENE

Brønnbåttjenester Frøy

Brønnbåttjenester

Fraktebåter Frøy

Sjøfrakt

Avlusing og behandling Frøy

Avlusning & Behandling

Fortøyning og utlegging Frøy

Fortøyning & Utlegging

Ringvask og merdeservice Frøy

Ringvask & Merdeservice

Notvask Frøy

Notvask, Inspeksjon & Bøting

Inspeksjon og sertifisering Frøy

Inspeksjoner & Sertifisering

Bunnkartlegging og dokumentasjon Frøy

Bunnkartlegging & Dokumentasjon

Sleping og sjøfart Frøy

Slep

Rov og dykking Frøy

ROV & Dykking