SJØFRAKT


Punktlig, erfaren og med omtanke for lasten

Når noe skal flyttes er det nødvendig med et erfarent mannskap, presise anløp, løsningsorientert planlegging og fleksible skip. I samarbeid med Frøy har du tilgang til hele vårt landsdekkende nettverk av erfarne folk og moderne fartøy.

Det som virkelig skiller oss fra andre er vår vilje til finne de beste løsninger i samarbeid med kunden – og kraft til å gjennomføre de.

Rotsund Frøy Frakt

Frøy har flere fartøy i trafikk langs norskekysten. Skipene frakter til en hver tid nødvendig, verdifull og sensitiv last fra punkt til punkt. Uansett hva vårt skip er lastet med, kan du være sikker på at den blir behandlet slik du ønsker.

Vi sørger for effektiv lasting og lossing av blant annet stykkgods, fryselast og fôr – og selvfølgelig presis og forutsigbar levering.

Teamwork til sjøs er avgjørende for at lasten skal leveres til avtalt tid, uten forringelse og med minimalt miljøavtrykk. Hos oss møter du fagfolk i alle ledd, og de samarbeider tett med deg for at lasten alltid kommer trygt frem.

SE VÅR FLÅTE AV FRAKTESKIP HERSEND FRAKTFORESPØRSEL
Spot, fastchart og bareboat Frøy

Spot og Fastchart

Dra nytte av vår store og fleksible flåte av båter på den måten som er mest lønnsom for deg.

Inspeksjon og sertifisering Frøy

Frøy-kulturen

Frøy-kvalitet handler om Frøy-kultur. Med oss på laget får du høy kvalitet. Alltid.

Bemanning Frøy

Bemanning

Mannskap fra Frøy gjør trygge og effektive operasjoner, med omsorg for fisk og miljø.