Personvernerklæring

Frøy tar ditt personvern på alvor. Alle personopplysninger som oppbevares hos oss brukes kun til å kommunisere med våre kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere, samt gi relevant og brukervennlig informasjon til besøkende på våre nettsider.

Behandlingsansvarlig:
Frøy ASA
Siholmveien 34
7260 Sistranda
NORGE

Telefon: 4000 7260

Konsernleder HR og Administrasjon, Tove Torstad.
Vår nettstedsadresse er: https://www.froygruppen.no

Hvilke personopplysninger samler vi inn, kontaktskjema:
Informasjon samles inn gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Formålet med og behandlingsgrunnlaget for informasjonen som innhentes

  • For å kunne gi tilgang til og informasjon om våre produkter og tjenester
  • For å kunne sende relevant informasjon
  • For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester

Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god kundeservice. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Vi behandler dine personopplysninger på grunnlag av vår berettigede interesse i å gi deg tilgang til og relevant informasjon om våre produkter og tjenester, og for å kunne utvikle våre systemer og rutiner slik at de oppfyller formålet på best mulig måte (ref. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f).

Innebygd innhold fra andre nettsteder
Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet. For å få nærmere informasjon om behandlingen av dine personopplysninger i forbindelse med lesing eller bruk av innebygd innhold, henviser vi til informasjon tilgjengelig på den enkelte tredjeparts nettsider.

Mottakere av personopplysninger
Vi vil ikke dele dine personopplysninger med tredjeparter med mindre dette er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dersom vi benytter databehandlere, vil vi sørge for at det blir gjennomført nødvendige vurderinger og inngått nødvendige avtaler for å sikre at dine personopplysninger er underlagt et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.

Dersom personopplysninger overføres til land utenfor EU/EØS, vil vi implementere nødvendige tiltak for å sikre at personopplysningene beskyttes i tråd med reglene i kapittel 5 i GDPR. Slike tiltak vil eksempelvis kunne innebære inngåelse av standard personvernbestemmelser vedtatt av EU-kommisjonen.

Lagring av personopplysninger
Vi vil kun lagre dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, eller for å etterleve lovpålagte krav til oppbevaring.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg
I henhold personopplysningslovgivningen har du rett til innsyn i egne personopplysninger, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger om deg. I visse tilfeller vil du også kunne ha rett til å kreve begrensning av behandling, rett til å protestere mot behandlingen og rett til dataportabilitet.

Hvor behandling av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykke tilbake. Dersom du mener at Frøy ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no

What cookies are used and for what purpose These are the cookies in use.
_sp_id A persistent cookie to recognize a user the next time the user visits the site for statistics. This is saved for two years in the browser unless the user deletes it.
_sp_ses A persistent cookie to analyze user behavior on the site for statistics. This is saved for 30 minutes and then deleted.
reftracker A session cookie to identify the address of the webpage that linked to the site. This is saved until the user closes the browser.

If a user completes an application on the site, this information is connected to the application to be able to show statistics on effective channels to advertise on.