Kristiansund båt Frøy

Kristiansund


3 separate sirkulære fisketanker med separate sirkulasjonssystemer.

Tankene designet for undertrykkslasting og trykklossing. Hver tank har 1 stk Wingtech lasteteller med kapasitet ca. 200 t/time. Båten er utstyrt med MMC sorteringsmaskin, kapasitet 80-100 t/time. Wingtech teller for smolt. Kapasitet 1.200.000 stk/t ved 100g

  • Alle tanker har automatvask og desinfisering system.
  • Automatvask og desinfeksjon av rørsystemer
  • Designet for tørrlasting av fisk ifbm. ferskvannbehandling og RSW-kjøring.
  • Utstyrt med Hydrolicer avlusingssystem 6 linjer, kapasitet 200-240 tonn/time, samt mulighet for tilsetting av andre medikamenter.

Teknisk info:

Byggeår

2021

Lengde

84,8 m

Bredde

16,9 m

Tonnasje

3964 brt

Lasteromskapasitet

3200 m³

Vakuumanlegg

2 x 6000 l vacumtanker, 4 stk. kompressorer 2 på trykk/2 på vacuum

Totalt volum

3200 m³

Volum tanker

970 m³ | 1115 m³ | 1115 m³

Sirkulærkapasitet

8000 m³ /t i alle tanker

Filter kapasitet

2 x 3000 m³ pr. tank/t

UV-filter kapasitet

3000 m³  per time per tank

CO² luftere

3 x 1500 m³ per time

Oksygenanlegg

2 x 51,5 NM3/min.

Ozonanlegg

2 x 1,98 kg/O3