Gåsø Viking Brønnbåt Frøy

Kontakt båten direkte:

E-post: Send
Telefon: 918 85 113

Gåsø Viking


  • Sortrering av fisk: 200 tonn/t.
  • Skånsom By-pass lasting av fisk 100 tonn/t.
  • Avsiling av sjøvann for FV- behandling på sortering og By-pass lasting.
  • Uttak av rensefisk.
  • RSW anlegg for kjøling av vann i brønner.
  • Automatisk vask og des. anlegg for vask av alle tanker og rørsystemer.

Teknisk info:

Byggeår

2015

Byggested

Sefine shipyard

Lengde

78 meter

Bredde

16 meter

Service fart

11,5 knop

Fart i transitt

13 knop

Totalt Brønnvolum

3200 m3

Sirk. kapasitet

10800 m3

Filter kapasitet

9000 m3/t pr. brønn

CO2 luftere

3600 m3/t

Vakuum anlegg

4x8000 liter tanker

Ozsonanlegg

2x1050

O2 anlegg

2640 gram/t