Starten på ditt eget eventyr

Trainee

Traineeordningen er ny i FRØY ASA. Dette er en bevisst satsing og tilfører oss kompetanse som er et veldig godt supplement til den vi har i dag. Med gode trainee-kandidater eller studenter blir FRØY bedre rustet til å møte utfordringene. Vi ser at når vi knytter til oss kandidater med for eksempel høy utdanning får vi synergier vi har stor nytte av. Vi i FRØY skal framover være aktive på trainee-fronten når vi ser mulighetene for det. Det gagner både oss som organisasjon og de nyutdannede.

GREIT Å VITE

Ringvask og merdeservice Frøy

Arbeidstid

Det er forskjellige turnusordninger, det betyr at du ofte må bo om bord 3-4 uker i strekk. For noen kan det være uvant, så det er greit å tenke over dette før du starter opp i denne bransjen.

Bemanning Frøy

Opplærling

I FRØY har våre faste ansatte høy kompetanse innen sitt fagfelt, og vil med stolthet for faget og bedriften gi deg som lærling eller kadett opplæring etter dagens gjeldende HMS og regelverk.

Norgeskart Frøy

Videre muligheter, jobb eller videreutdanning

Alle som fullfører lærlingetiden i FRØY har mulighet til å søke om fast stilling. Målet er å få rekruttert så mange som mulig inn i faste stillinger etter hvert, og en videre karriere i FRØY konsernet.

Fiskehelse Frøy

Lønn

Vi følger til enhver tids gjeldende tariffestede lønn for lærlinger.

Livet som lærling

Som lærling eller kadett i hos oss vil du få god opplæring og veiledning fram til sertifikat eller fagbrev er bestått. Deretter tilbys de fleste fast jobb i FRØY.  

FRØY tar rollen som opplæringsbedrift på alvor. Administrasjonen på land og opplæringsansvarlig om bord samarbeider tett om hvordan opplæringen ivaretas. Målet er å få rekruttert så mange som mulig inn i faste stillinger etter hvert, og at du skal få etablert en videre karriere i Frøy konsernet.

Se og hør lærlingene selv fortelle: