Starten på ditt eget eventyr

Lærlingplass

Vil du sette sjøbein i Hammerfest eller ta nattvakten under stjernehimmelen på Frøya?  I 2022 har FRØY 95 maritime lærlinger og 14 kadetter under opplæring fordelt langs hele kysten; alle er engasjerte ungdommer som ønsker en yrkesvei innen havbruk.

FRØY har lang erfaring som lærebedrift og høyt fokus på rekruttering. I 2022 ble vi kåret til Årets Maritime Lærebedrift, og vi er stolte av at så mange unge velger å starte karrieren ombord på våre skip.

Hvorfor er lærlinger så viktige for oss?

For å bygge kompetanse for framtiden satser Frøy på unge mennesker i dag. Derfor er rekrutering av lærlinger noe av det viktigste vi gjør.

Matros

Den enkleste veien å gå for å bli matros er Vg1 Teknologi og industrifag eller Vg1 Elektro og datateknologi, før du så går videre på Vg2 Maritime fag.

Maskinist

Du starter med å gå Vg1 Teknologi og industrifag, før du går videre på Vg2 Maritime fag. Deretter går du ut i lære som motormann.

Havbrukstekniker

Først må du ha vg1 Naturbruk, så fortsetter du med vg2 Akvakultur og vg3 Havbruksteknikkfaget (påbygging til generell Studiekompetanse).

GREIT Å VITE

Ringvask og merdeservice Frøy

Arbeidstid

Det er forskjellige turnusordninger, det betyr at du ofte må bo om bord 3-4 uker i strekk. For noen kan det være uvant, så det er greit å tenke over dette før du starter opp i denne bransjen.

Bemanning Frøy

Opplærling

I FRØY har våre faste ansatte høy kompetanse innen sitt fagfelt, og vil med stolthet for faget og bedriften gi deg som lærling eller kadett opplæring etter dagens gjeldende HMS og regelverk.

Norgeskart Frøy

Videre muligheter, jobb eller videreutdanning

Alle som fullfører lærlingetiden i FRØY har mulighet til å søke om fast stilling. Målet er å få rekruttert så mange som mulig inn i faste stillinger etter hvert, og en videre karriere i FRØY konsernet.

Fiskehelse Frøy

Lønn

Vi følger til enhver tids gjeldende tariffestede lønn for lærlinger.

Livet som lærling

Som lærling eller kadett i hos oss vil du få god opplæring og veiledning fram til sertifikat eller fagbrev er bestått. Deretter tilbys de fleste fast jobb i FRØY.  

FRØY tar rollen som opplæringsbedrift på alvor. Administrasjonen på land og opplæringsansvarlig om bord samarbeider tett om hvordan opplæringen ivaretas. Målet er å få rekruttert så mange som mulig inn i faste stillinger etter hvert, og at du skal få etablert en videre karriere i Frøy konsernet.

Se og hør lærlingene selv fortelle: