TEAMWORK TIL SJØS

Kadett

En kadett har fullført nautisk eller maskinteknisk utdanning. Tiden fra fullført og bestått teoretisk utdanning og frem til mottagelse av første offisersertifikat kalles kadettid. 

En kadett har enten fullført 3 års bachelorgrad eller 2 år på fagskole i nautikk eller marinteknisk drift. Dette kvalifiserer til å seile ut som kadett for å tjene opp fartstid og løse oppgaver i kadettboken.

Opptjening av fartstid kan begynne når du har bestått teori til minimum D5 eller M4.

GREIT Å VITE

Ringvask og merdeservice Frøy

Arbeidstid

Det er forskjellige turnusordninger, det betyr at du ofte må bo om bord 3-4 uker i strekk. For noen kan det være uvant, så det er greit å tenke over dette før du starter opp i denne bransjen.

Bemanning Frøy

Opplærling

I FRØY har våre faste ansatte høy kompetanse innen sitt fagfelt, og vil med stolthet for faget og bedriften gi deg som lærling eller kadett opplæring etter dagens gjeldende HMS og regelverk.

Norgeskart Frøy

Videre muligheter, jobb eller videreutdanning

Alle som fullfører kadettetiden i FRØY har mulighet til å søke om fast stilling. Målet er å få rekruttert så mange som mulig inn i faste stillinger etter hvert, og en videre karriere i FRØY konsernet.

Fiskehelse Frøy

Lønn

Vi følger til enhver tids gjeldende tariffestede lønn for kadetter.

Livet som kadett

Som lærling eller kadett i hos oss vil du få god opplæring og veiledning fram til sertifikat eller fagbrev er bestått. Deretter tilbys de fleste fast jobb i FRØY.  

FRØY tar rollen som opplæringsbedrift på alvor. Administrasjonen på land og opplæringsansvarlig om bord samarbeider tett om hvordan opplæringen ivaretas. Målet er å få rekruttert så mange som mulig inn i faste stillinger etter hvert, og at du skal få etablert en videre karriere i Frøy konsernet.

Se og hør lærlingene og kadettene selv fortelle: