Teamwork til sjøs

De fleste kjenner til Salmar, Mowi, Lerøy og de store laksebedriftene.

Vi i FRØY er stolte av å være en ledende og foretrukket leverandør av bærekraftige akvaservicetjenester for de store aktørene innen havbruk. Båtene våre bidrar hver time i døgnet til viktige oppgaver som foring, avlusing og frakt av fisk en jobb vi utfører med trygghet, fleksibilitet, engasjement og ansvarlighet. Kort sagt en god arbeidsplass som du kan bli en del av. 

Åpne søknader
Frøy Gruppen

En fremtid i FRØY

Liker du frihetsfølelsen på sjøen og er du glad i frisk luft? Motiveres du av å få ansvar og synes du det er bra at ingen dager er like?

Da kan lærling eller kadett i FRØY være noe for deg.
Frøy er Norges største kompetansemiljø innen aquaservice og har en klar strategi om å bruke lærlinger som rekrutteringsarena og ivareta samfunnsoppdraget om å bidra til arbeidsplasser for unge.

LærlingerKadetter