Vil du jobbe i Frøy?

Frøy er Norges største kompetansemiljø innen aquaservice, og er en totalleverandør av fartøytjenester. Frøy har ca. 740 ansatte og 80 båter, som inkluderer brønnbåter, fraktebåter og servicebåter. Våre tjenester leveres i nært samarbeid med våre kunder. Gjennom måten vi utfører våre oppgaver på, er vi en naturlig og foretrukken samarbeidspartner for oppdrettsnæringen.