Webinar om rømningssikkerhet

Fiskeridirektoratet arrangerer webinar om rømningssikkerhet 20. september. Webinaret er svært aktuelt for de som jobber på fartøy, men passer også for landansatte. Magne Edvardsen i FRØY er en av foredragsholderne.

Tema for webinaret er «Rømningssikkerhet ved avlusningsoperasjoner».

Avlusningsoperasjoner er identifisert som en av de mest risikofylte operasjonene man kan gjennomføre med hensyn til rømming og Fiskeridirekotratet ønsker å belyse dette temaet blant annet gjennom erfaring fra tilsyn og faktiske rømningshendelser.

Les mer og meld deg på her

Magne Edvardsen (i blått) er en av foredragsholderne på Fiskeridirektoratets webinar om rømningssikkerhet.