Vi setter mennesket og HMS i fokus

Frøy har egne tiltaksplaner rettet mot rus og psykisk helse. Disse skal være med på å gi ansatte en tryggere og bedre arbeidshverdag.

– Frøykulturen skal ha fokus på åpenhet og at vi skal være inkluderende og rause. Er det noen som sliter så skal de alltid få tilbud om hjelp. Vi jobber med dette kontinuerlig og tar det på alvor. Her skal det være en kultur for å snakke med hverandre. Vi er en organisasjon som bryr oss om hverandre, forteller Tove Torstad, konsernleder HR administrasjon. Hun legger vekt på at medarbeiderne skal være trygge på at de til enhver til skal kunne fortelle om sine utfordringer, og at Frøy som organisasjon skal være profesjonell og gi bistand hvis det er behov for det.

Les Frøys policy for rusmiddelbruk og spill her 

Les Frøys strategi for psykisk helse her

Nulltoleranse

Frøy sin bedriftskultur er ikke forenlig med bruk av rusmidler i arbeidstiden. Derfor har man utarbeidet en egen policy for dette.

– Rus er ikke under noen omstendigheter forenlig med arbeid på sjøen. Dette av hensyn til egen og andres sikkerhet. Vi har nulltoleranse når det gjelder bruk av ethvert rusmiddel i arbeidsturnus og ingen skal være påvirket av rusmidler på jobb, forklarer Kristin Sugustad, Konsernleder Maritim bemanning.

Kristin legger til at de gjennomfører uanmeldte rustester med jevne mellomrom. 

– Tilbakemeldingene fra fartøyene som har opplevd å bli testet er positive. Folket om bord i båtene mener det bidrar til en tryggere arbeidshverdag og i de aller fleste tilfeller er det ingenting å melde, men vi har dessverre hatt noen positive prøver på både alkohol og andre rusmidler. Dette får konsekvens for arbeidsforholdet i Frøy forteller Kristin.

For ikke lenge siden begynte Frøy å samarbeide med den interkommunale Oppfølgingstjenesten. Oppfølgingstjenesten et lavterskeltilbud for unge voksne med utfordringer innen rus og eller psykiatri. De har en døgnbemannet hjelpetelefon og en egen bedriftskontakt. Trenger du å snakke med noen kan du enten ta kontakt med mannskapsansvarlig eller du kan ta direkte kontakt med Oppfølgingstjenesten. Tjenesten er gratis å bruke og responstiden er veldig kort.

Telefonnummer Oppfølgingstjenesten:
Døgnbemannet telefon: 480 49 260 (Telefonen er betjent alle dager, 24 timer i døgnet.)
Bedriftskontakt: 900 82 728

Andre hjelpenummer:
Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 (døgnåpen)
Mental helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpen)
Kirkens SOS Krisetelefon: 22 40 00 40 (døgnåpen)