Vi retter fokus mot sikkerhet i det daglige arbeidet

Etter flere nestenulykker styrker Frøy fokuset på HMS.

I løpet av første kvartal 2022 ble det registrert flere uønskede hendelser i Frøy enn i siste kvartal i fjor. Den trenden ønsker rederiet å snu, og fra sommeren vil vi sette i gang en HMS-kampanje for å styrke sikkerhet for både mannskap og fartøy i den daglige driften.

– Menneskene i Frøy er den viktigste ressurs i rederiet. At vi har fått en økning i antall HMS-rapporteringer den siste tiden, kommer like mye av at vi er blitt flinkere til å rapportere uønskede hendelser som at antall hendelser har økt. Det er bra at hendelser blir rapportert, samtidig skal vi i enda større grad fokusere på god kultur og forebyggende tiltak for å hindre at hendelsene oppstår, sier konstituert konsernleder kvalitet Andreas Moe.

Administrerende direktør Tonje Foss oppfordrer i dette nyhetsbrevet oss alle til å si fra når vi ser at oppgaver ikke blir utført slik våre prosedyrer beskriver. 

–Målet er at vi alle både skal kunne og benytte sikkerhetsstyringssystemene for å sikre en trygg hverdag på jobb og videreutvikle kvaliteten på våre leveranser, sier Moe.

Mer informasjon om HMS-kampanjen vil komme senere.

Menneskene i Frøy er den viktigste ressurs i rederiet, sier konstituert konsernleder kvalitet Andreas Moe.