Vi må gjøre vårt for å bidra til god fiskevelferd og redusert dødelighet 

Veterinærinstituttets årlige oppsummering av havbruksnæringa viser ingen forbedring i dødeligheten fra 2020 til 2021.  

– Fortsatt høy dødelighet forteller oss at det er mange situasjoner der fiskevelferden ikke er tilfredsstillende. Enten vi jobber med fisk direkte eller indirekte, er det ekstremt viktig at vi gjør det vi kan for å sørge for at fisken har det best mulig.

Det sier Solveig Gaasø, konsernleder fiskevelferd. Hun anbefaler Frøy-ansatte å merke seg begrepene «Forsvarlighet» og «Føre var». Disse gjelder alltid. 

Brønnbåtene 

Hvert år oppsummerer Veterinærinstituttet status for fiskevelferden i norsk havbruksnæring. 

Fiskehelserapporten for 2021 viser at dødeligheten i laksenæringen ikke gikk ned, sammenlignet med 2020. 

Brønnbåtenes rolle og oppgaver er ikke blitt mindre viktige, og er nevnt flere steder i rapporten. Brønnbåtoperasjoner som avlusing, AGD-behandling og transport er blant de situasjonene som det oftest pekes på som årsaker til dødelighet i sjøanleggene. 

– Håndtering av fisk skal være forsvarlig, og det skal kunne dokumenteres at vi har utført forsvarlighetsvurderinger for å gjøre vår håndtering forsvarlig for både fisk og folk. Vi får ingen ny sjanse, derfor må vi være «føre var». Er fisken skadet, er den skadet. Vi kan ikke ta tiden tilbake, påpeker Gaasø.

Trygt for oss og trygt for fisken

– Vi har et spesielt ansvar for utstyret vi bruker på fisken. Det skal være egnet og ikke påføre fisken unødvendige belastninger. Det vil derfor være en kontinuerlig prosess å kontrollere og forbedre utstyret ombord. Her hviler det et ansvar på oss alle. En liten kant som fisken kan treffe, må ryddes vekk, oppfordrer Gaasø, og legger til: 

– HMS er alltid viktigst i enhver operasjon. Dersom vi holder oss friske og uskadet på jobb, har vi også det beste utgangspunktet for å bidra til god og tilfredsstillende fiskevelferd.