Trainee i Frøy

Frøy har i sommer fått to traineer med på laget. Lise Femanger Mathiassen skal jobbe med vannkvalitet og vannkjemi og Thea Farstad Blindheimsvik skal jobbe med kvalitet. 

Traineeordningen er ny i Frøy ASA. Ifølge Linn Holmen er det en bevisst satsing i samarbeid med KystTrainee, Trainee Trøndelag og Trainee Namdalen.

 – Lise og Thea tilfører oss kompetanse som er et veldig godt supplement til den vi har i dag. Våre aktiviteter er kompetansekrevende, og med disse to laget blir vi bedre rustet til å møte utfordringene. Vi ser at når vi knytter høy utdanning og annen bakgrunn så får vi synergier vi har kjempestor nytte av. Ringrevene kan også lære noe av nyutdannede som ser ting med et nytt blikk, forteller Linn Holmen.

– Vi i Frøy skal framover være aktive på trainee-fronten når vi ser mulighetene for det. Det gagner både oss som organisasjon og de nyutdannede, legger Linn til.

Lise Femanger Mathiassen er en av de to som har fått en trainee-stilling i Frøy. Hun startet i midten av august og skal fordype seg først og fremt i vannkvalitet og vannkjemi. Det betyr mye arbeid ute på fartøyene som håndterer fisk.

Lise har begynt å gjøre seg kjent med flere fartøy, og ser fram til å bli bedre kjent med organisasjonen. Hun har Master i Bioteknologi fra NTNU i Trondheim, og det var i løpet av studiet at hun fattet interesse for akvakultur og havbruksnæringen.

– Det var mange valgfag i den retningen, og jeg synes det er en spennende næring i vekst. Vi hadde flere studieturer, blant annet til Frøya, der vi ble presentert for det imponerende kompetansemiljøet innen akvakultur, forteller Lise.

Hun er glad for at bedrifter som Frøy satser på traineer, og tror det gagner både de nyutdannede, bedriftene og næringen i sin helhet.

– Jeg synes traineeprogrammet virker spennende, og tror jobben vil gi meg mange muligheter med varierte arbeidsoppgaver. Jeg hadde lyst til å jobbe innen akvakultur, og ser for meg å jobbe i bransjen i mange år. Jeg ser ikke bort fra en karriere innen Frøy. Da er det fint at man har muligheten til å bli kjent med både organisasjonen og næringen gjennom traineeprogrammet, sier Lise.

Lise ser fram til å bli kjent med organisasjonen og se hvordan Frøy driver. Førsteinntrykket er at det er en mangfoldig og stor organisasjon, og spesielt gleder hun seg på å komme ut på båtene.

– Jeg liker å ha varierte arbeidsdager, og håper jeg får prøve meg på mye forskjellig. Jeg ser fram til å sette meg inn i arbeidsoppgavene om bord på båtene, samtidig som jeg håper jeg kan komme inn med kompetanse fra studiet, avslutter Lise.