To Frøy-båter i redningsaksjoner langs kysten

Frøy sine båter er en del av den naturlige beredskapen langs norskekysten. Den siste tiden har to av båtene deltatt i to forskjellige redningsaksjoner.

Dykkerservice 2 ble kontaktet av Kystradio Sør om at en dykker var savnet etter en dykkerulykke nord for Frøya. Båten var raskt på plass og fikk lokalisert dykkeren med ROV. Dessverre endte ulykken tragisk, og dykkeren omkom.

– Jeg vil rette en veldig stor takk for god innsats til mannskapet på Dykkerservice 2. De reagerte raskt og fikk lokalisert personen innen kort tid. Veldig godt jobbet. Mannskapet har etter redningsaksjonen blitt fulgt opp av kriseteamet på Frøya, og har fått snakket om hendelsen, noe som er en veldig viktig del av prosessen, forteller driftsleder Amund Melle. 

Bare en uke etter så var det igjen et fartøy fra Frøy involvert i en redningsaksjon. Denne gangen ble dykkerbåten Frøy Odin bedt om å bistå i søk etter personer etter at en båt ble funnet havarert ved en øy like utenfor Molde. Frøy Odin jobbet på et oppdrettsanlegg et lite stykke fra havaristen, og ble kalt opp av kystradioen for å bistå. To personer ble funnet omkommet av brannvesenet sitt personell. Frøy Odin hjalp til med søk over et større område med dykkere, uten at det ble noe mer funn. Nødetatene takket mannskapet for uvurderlig hjelp, og roste dykkerne for både god og profesjonell innsats. 

– Hendelsene viser at det er viktig med naturlig beredskap på norskekysten, og at selskaper som Frøy er viktige for lokalmiljøene ved kysten når det skjer ulykker på sjøen. Det er ikke bare nødetatene vi hjelper, men vi er der også for blant annet småbåtforeningene. Her bidrar vi med blant annet slep og benytter kranene på båtene. Dette er en liten jobb for oss, men betyr mye for lokalsamfunnene. Vi ser det gang på gang, både i nødsituasjoner og når lokalsamfunn trenger vår kompetanse og utstyr, avslutter Melle.