Til alle ansatte i Frøy

Helge Gåsø

Frøy har i 2020 hatt et meget aktivt år. I desember 2019 vedtok selskapet å fusjonere med NTS ASA. Denne ble effektuert 3. april i 2020. Året har ellers vært aktivt med stor aktivitet på de forskjellige områdene. Mange avtaler der kundene har benyttet opsjon til å forlenge avtalene, her kan nevnes Gåsø Jarl, Gåsø Freyja, Frøy Fighter og Steigen.

På høsten startet NTS ASA en strategisk gjennomgang av sine forretningsområder. Dette førte til at Frøy AS fra 01.12 fikk innfusjonert Norsk Fisketransport AS, NTS Shipping AS og NTS Management AS.

Frøy har vært verdens største akvaserviceselskap og dette styrker denne posisjonen ytterligere. Pr desember har konsernet 12 brønnbåter, 62 servicebåter og ca. 670 ansatte. Vi har i ordre for snarlig levering 5 brønnbåter og 4-5 servicebåter.

I løpet av våren jobber vi for en mulig børsnotering. Dette for å styrke vår finansielle handlekraft.

Sammen skal vi nå forme en framoverlent og handlekraftig bedriftskultur. Vi kommer alle fra sterke bedriftskulturer.

Vi skal sammen ta med det beste fra der vi kommer fra og lære og spisse kulturen med det beste fra alle.

Vi skal i felleskap sette oss og jobbe mot ambisiøse mål.

Vi skal styrke vår posisjon som verdens ledende akvaserviceselskap. Der er det viktig at vi alle, hver dag tenker at det vi gjorde i går klarer vi å gjøre bedre i dag.

Våre kunder er fort våre dommere.

De forlenger eventuelt våre kontrakter eller sender «ballen» til andre. Vi håper å oppleve som i 2020 at «ballen» sjelden blir «spilt» til andre.

Jeg vil benytte anledningen til å takke for stor innsats i 2020, ønsker alle en fredfull og god jul!

Ønsker dere et riktig godt nytt år og både for Dere og Frøy et fremgangsrikt og spennende 2021.

Med vennlig hilsen

Helge Gåsø

 

PS! Du kan møte administrerende direktør Helge Gåsø på nett tirsdag 22. desember via Frøygruppens interne Facebook-side:
www.facebook.com/groups/froygruppen