Årets Havbedrift:

Frøy ASA ble kåret til «Årets Havbedrift» av sjømatnettverket Havfruene på fiskerimessa Nor-Fishing i Trondheim i slutten av august. Takk til alle ansatte som har bidratt til at vi har mottatt denne æren. Dette har vi fått til sammen!

Les hele begrunnelsen her: Årets Havbedrift er Norges største kompetansemiljø innen akvaservice og er en totalleverandør av fartøytjenester. Frøy ASA vinner prisen for sitt arbeid med folk i egen virksomhet. Bedriften bidrar til en mer bærekraftig og innovativ havbruksnæring hvor teknologi og dyrevelferd står sentralt. For å løse så viktige oppgaver har bedriften tatt mangfold og likestillingsarbeidet på alvor. Frøy har også gått foran for å rekruttere og holde på ungdommer som ellers ville stått utenfor arbeidslivet og har blitt kåret til årets maritime lærebedrift i fjor. Frøy berømmes for sitt mangfold i rekrutteringsarbeidet og for at de har ansatt mange dyktige kvinner i ledede stillinger; -selskapets toppleder, bærekraftsjef, fiskehelsesjef og ledere innen personal og HR.


Frøy Shop

Nå er det mulig å kjøpe inn klær og profileringsartikler med Frøy-logo på. Vi har laget en nettside der dere kan gå inn og kjøpe det dere ønsker selv.

Sjekk utvalget i Frøy Shop'en

Nytt om navn:

Vi er en stor organisasjon der det stadig skjer endringer. Noen har gått over i nye stillinger, mens andre er helt nye navn i Frøy. Her er en oversikt over endringer i administrasjonen siden juni:

 • Morten Brøseth – ny Driftsleder servicebåt (vikar) fra 13.06.22. Kontorsted Frøya.
 • Stig Ulvnes – ny områdeleder midt (vikar), fra 20.06.22. Kontorsted Frøya.
 • Sondre Vevstad – CFO (interim), fra 01.07.22. Kontorsted Oslo.
 • Andreas Krogstad – Salgsdirektør, fra 01.07.22. Kontorsted Frøya.
 • Linn Holmen – Direktør Driftsstøtte, fra 01.07.22. Kontorsted Frøya.
 • Kristoffer Selvåg – ny Driftsleder servicebåt fra 01.08.22. Kontorsted Frøya.
 • Marita Sperre – Lønnsansvarlig (vikar), fra 05.09.22. Kontorsted Trondheim/Frøya.
 • Siv Tove Arnøy – ny Mannskapsansvarlig fra 12.09.22. Kontorsted Rørvik.
 • Andreas Moe – Driftsdirektør Brønnbåt, fra 01.01.23. Kontorsted Rørvik.

I tillegg har vi fått to traineer i organisasjonen:

 • Thea Farstad Blindheimsvik – trainee Kvalitet i 2 år. Kontorsted Rørvik.
 • Lise Feragen Mathiassen – trainee Fiskehelse i 2 år. Kontorsted Frøya.

Les mer om traineeordningen her