Stort og smått fra konsernet

Alle selskap er nå i Visma Global

Norsk fisketransport inkludert datterselskap og Frøy Shipping gikk fra 1.november over fra regnskapssystemet Agresso til Visma Global. Alle som håndterer inngående fakturaer får nå disse til attestering i Visma Approval. Det er også videreutviklet et bedre rapporteringssystem som i større grad blir tilgjengelig for mannskap på båtene i samarbeid med nærmeste driftsleder. Finansielle data blir mer tilgjengelige og rapporter blir tilpasset de ulike brukergruppene.

Fordeling lønnsansvarlig for de ulike selskapene fra 24. oktober:

Frøy ASA  – Anne Lise Sandøy
Frøy Rederi – May Farstad
Fisketransport – May Farstad
Frøy Nord – May Farstad
Frøy Akvaservice – Kjersti Garlid /Oddhild Liaset
Frøy Vest – Kjersti Garlid /Oddhild Liaset
Frøy Akvaressurs – Kjersti Garlid /Oddhild Liaset
Norsk Fisketransport – Hennie Halvorsen
Frøy Shipping – Unn Marit Holm (med bistand av Hennie Halvorsen)

Gåsø Freyja tilbake i full drift

Etter å ha gått på en grunne er brønnbåten Gåsø Freyja nå i operativ drift for slaktefiskføring igjen.

– Freyja er tilbake i drift, god som ny, sier Kent-Roger Wahlvåg, driftsleder brønnbåt.

Hendelsen skjedde utenfor Hitra 10. oktober i år. Gåsø Freyja fikk store stålskader i bau, men det ble ingen skader på verken mennesker eller fisk. Brønnbåten har nå blitt utbedret ved Moen verft, og er ifølge Wahlvåg bedre enn noen gang.

– Kunden er glad for at båten nå er ute i drift igjen. Gåsø Freyja er en viktig båt både for slaktefiskføring og avlusningsoperasjoner for kunden vår, sier han.

 

Revidert prosedyre ved overføring av diesel

Prosedyren vedrørende håndtering av diesel og oljeprodukter er endret. Bakgrunnen er flere tilfeller av utslipp til miljø. Den nye prosedyren understreker at det ikke skal foregå andre arbeidsoperasjoner når det håndteres diesel og olje.

– Vi har dessverre de siste månedene hatt flere hendelser der person ansvarlig for dieseloverføring har utført andre arbeidsoppgaver samtidig som overføring av diesel fra lagringstank til dagtank har blitt igangsatt. Overføringen ble glemt, noe som igjen førte til at diesel kom opp fra lufting på tank og ut i sjø. Derfor er prosedyren nå etter innspill fra Sjøfartsdirektoratet endret, slik at det spesifikt står at det ikke skal utføres noen andre oppgaver samtidig som man har ansvar for overføring av diesel, sier Jarle Nyvoll, kvalitetsansvarlig for selskapets SMS.

Sjøfartsdirektoratets representanter ga innspill til flere endringer, noe Nyvoll setter pris på.

– De er her for å hjelpe og gi råd som kan gjøre at vi alle får en sikrere hverdag. Dette er dyktige personer som gjerne vil samarbeide med oss for å øke sikkerheten for både mannskap og fartøy. Jeg synes etter innspillene at vi har fått en bra konkretisering av oppgavene som knytter seg til håndtering av diesel og olje, sier Nyvoll.