FRØYs visjon:

Solutions for the Ocean Space 

I forrige nyhetsbrev presenterte vi arbeidet som har gitt FRØY ny visjon, forretningsidé og verdier. Jobben med å implementere dette i hele organisasjonen er godt i gang.

«Solutions for the Ocean Space» er FRØY sin nye visjon, mens verdiene «trygg», «fleksibel», «engasjert» og «ansvarlig» skal gjennomsyre alt FRØY foretar seg framover. Dette er resultatet av et langsiktig og grundig arbeid hvor de fleste ansatte har vært med å bidra. For å bedre forstå grunntanken bak visjonen og verdiene, er det jobbet med utfyllende tekster. Disse presenteres i sin helhet under.

FRØYs forretningsidé:

FRØY skal være ledende og foretrukken leverandør av bærekraftige akvaservicetjenester. Gjennom vår kompetanse skal vi skape merverdi for kundene, og løsningene skal preges av trygghet, fleksibilitet, engasjement og ansvarlighet.

FRØYs verdier:

TRYGG: Frøy er en arbeidsplass hvor mennesket er viktigere enn arbeideren. Derfor skal alle i FRØY føle seg trygge. Trygge på hverandre, trygge på seg selv, og trygge i møte med arbeidsoppgaver og kun- der. Alle som bærer FRØY-logoen skal behandle sine medmennes- ker og sine omgivelser med respekt og ydmykhet – og selv oppleve å bli møtt på samme måte av sine kolleger og ledere.

FLEKSIBEL: Jobber du i FRØY betyr det at du er offensiv og endringsvillig. Dette er egenskaper som skal komme både bedriften og kundene til gode – gjennom gode løsninger og et profesjonelt samarbeid.

ENGASJERT: Vi i FRØY bryr oss både om hverandre og våre samarbeidspartnere. Derfor streber vi alltid etter å vise at vi er de beste på det vi driver med. Hver eneste ansatt har ferdigheter til, og et ansvar for, å gjøre kundene våre litt bedre.

ANSVARLIG: Vi i FRØY tar ansvar for omgivelsene våre. Det betyr at vi bryr oss om at de rundt oss har det bra, vi bryr oss om at firmaet gjør det bra, og vi bryr oss om miljøet og naturen rundt oss.