Samling for fartøysjefer, skippere og kapteiner i Frøy

Vi ønsker velkommen til samling!

Alle Frøys fartøysjefer, skippere og kapteiner inviteres til samling på Scandic Hell i Stjørdal. Her skal vi arbeide med kulturbygging i organisasjonen vår, og bli nærmere kjent på tvers av segmenter og avdelinger.

I tillegg til det faglige innholdet, blir det sosialt samvær med middag og aktiviteter på kvelden.

For å være sikre på at alle får anledning til å delta, holdes samlingen i to runder. Datoene for samlingen er derfor både 11.-12. mai og 15.-16. juni.

Det kommer invitasjon på epost direkte til alle fartøyssjefer, skippere og kapteiner i Frøy om ikke lenge (sjekk også søppelposten innimellom, da noen opplever at epost fra oss kan gå direkte dit).