Rus og psykisk helse

Etter initiativ fra ledergruppen er det igangsatt et arbeid der vi jobber med tema rus og psykisk helse. FRØY har allerede en ruspolitikk, men denne skal nå revideres og bearbeides. I tillegg ønsker man økt fokus rundt psykisk helse.

– Vi er en organisasjon som bryr oss om hverandre, forteller Tove Torstad, konsernleder HR administrasjon. Hun legger vekt på at medarbeiderne skal være trygge på at de til enhver til skal kunne fortelle om sine utfordringer, og at vi som organisasjon skal være profesjonell og gi bistand hvis det er behov for det.

– Frøykulturen skal ha fokus på åpenhet og at vi skal være inkluderende og rause. Er det noen som sliter så skal de alltid få tilbud om hjelp. Vi jobber med dette kontinuerlig og tar det på alvor. Her skal det være en kultur for å snakke med hverandre. Det skal ikke være flaut å si  fra om at det er vanskelig i hverdagen. Hvis vi lager et godt grunnlag, står vi bedre rustet til å fange opp utfordringene hvis noen sliter i framtiden, forteller Torstad, og legger til at de også ser på hvordan selskapet kan bidra i lokalsamfunnet, for å legge til rette for at ansatte har gode fritidstilbud der de bor.

Arbeidsgruppa er nå i en fase hvor vi henter kunnskap og innspill fra eksterne fagfolk i det videre arbeidet, og de konkrete resultatene vil bli presentert for alle ansatte i høst.