Råtass klar til å utfordre lakselusa

Frøy Challenger har kapasitet til å avluse 600 tonn laks i timen. Lakselusas verste mareritt er satt i jobb hos Mowi.

Karl Erik Saure i Frøy Akvaressurs har ledet ombyggingsprosjektet av det tidligere supplyfartøyet. De siste månedene har Frøy Challenger fått på plass helt nytt utstyr, som gjør båten til en av de råeste avlusingsmaskinene på Norskekysten.

– Vi har fått en topp moderne båt med en type fiskepumper som aldri har vært i bruk tidligere i Norge. Trykk og vakuumbelastningen på fisken fordeles over 2 stk PG Hydroflow 500 og en PG Tornado 500. Dette sikrer at vakuumbelastningen på fisken blir minimal. Den første Hydroflow’en utligner sugetrykket opp til dekk, og tornadoen er designet på en måte der trykket stiger gradvis igjennom pumpehuset for å sikre at det ikke oppstår lokale undertrykk, sier Karl Erik Saure.

Frøy Challenger har totalt tre av de nyutviklede Tornado 500-pumpene om bord, i tillegg til seks 500 Hydroflow’ere. Det sikrer skånsom håndtering av fisk gjennom den 24-linjer store Skamik-installasjonen, og en kapasitet på enorme 600 tonn i timen. Stor kapasitet gir kort trengetid/holdetid for fisken, noe som bidrar til bedre fiskevelferd totalt sett.

Under avlusningsoperasjonene vil Frøy Challenger ha med seg følgefartøyer fra Frøy, i god Teamwork til sjøs-ånd.

Frøy Challenger vil ha et mannskap på ni, og i tillegg er det kapasitet til å ta inn utplasseringselever og lærlinger. Mandag i den stille uke starter Frøy Challenger avlusingsarbeidet for Mowi region Vest, og blir et effektivt våpen i lusekrigen fra Rørvik til Sognefjorden.