På tokt til Sagaøya

Frøy Hild har vært på oppdrag på Island, og vi har fått et reisebrev fra mannskapet om bord. 

For øyeblikket er båten på tur hjem fra Island og har kursen mot Norge. Vi ligger nå og venter i Torshavn på Færøyene på bedre vær over Nordsjøen. Noe som kan være vanskelig på denne tiden av året med tanke på værforhold.

Båten seilte over til Island i midten av mars i år, rett etter den ble tatt ut fra verft. Den ble dermed seilt over som nybygg, noe som har ført til en del barnesykdommer som har blitt forsøkt løst underveis. Ved ankomst Island gikk båten rett inn på arbeid for Laxar i Reydarfjördur, og bygget et anlegg for dem. Etter at dette var ferdigbygd, ble båten brukt til en del vedlikehold og service (oppstramming, vedlikehold, spyling av bøyer osv) på anleggene til Laxar.

Deretter seilte fartøyet til Farskrudsfjordur og Berufjordur. Her jobbet båten for Ice Fish Farm. Her var hovedoppgaven å bygge nye anlegg utover sommeren og høsten. Samtidig hadde båten flere oppdrag som å sette nøter i merdene, flytte fôrflåte og generelt mye servicearbeid på ringene. Da fartøyet ankom var det lite med anlegg i fjordene, kun noen få uten fisk. Etter hvert som tiden gikk og Frøy Hild arbeidet, ble nye anlegg satt ut. Fartøyet var med på hele prosessen fra start til slutt. Alt fra bygging av selve anlegget, til sleping av merdene, setting av nøter og tilslutt da anlegget fikk levert sin første smoltlast som ankom med brønnbåt. Vi har også assistert med levering av fisk til slakt, samt å ta opp gamle nøter.

Arbeidsdagene har vært veldig varierte, og ingen dager var like. Østsiden av Island kan være både vindfull og preget av mye sjø og dønninger, så var ikke alltid det var like enkelt å arbeide på anleggene som ligger ganske utsatt til. Spesielt mot vinteren ble værforholdene ganske røffe til tider.

Vi som har vært om bord har ikke fått sett så alt for mye av Island utenom de fjordene. Vi har stort sett jobbet, og koronasituasjonen har lagt en demper på hvor mye man har fått opplevd da man har vært på land. Men vi har fått mange fine stunder i den fine naturen der borte.

God jul fra alle oss på Frøy Hild.