Økt omsetning for Frøy ASA 2. kvartal

Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2022 viser en omsetning på 507 millioner kroner, mot 412 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Driftsresultatet var 54 millioner kroner mot 87 millioner samme kvartal i fjor.

Andre kvartal var et travelt kvartal for Frøy med normal sesongmessig aktivitetsøkning. I løpet av kvartalet har selskapet sikret flere nye avtaler og har økt ordrereserven. Det er også lagt inn en bestilling på en ny 4.500 m3 brønnbåt. 

Inntektene fortsetter å øke drevet av nye skip på timecharterkontrakter. Driftsresultat i kvartalet ble imidlertid påvirket av høye drivstoffkostnader og ikke planlagt off-hire og vedlikehold på to brønnbåter.

Ordreboken var 6,2 milliarder kroner, fordelt på 3,7 milliarder kroner i faste forpliktelser og 2,5 milliarder kroner i opsjoner. Dette er rundt 200 millioner høyere enn ved utgangen av første kvartal 2022.

Frøy ser fortsatt positivt markedssentiment med høy etterspørsel etter nye og effektive skip og erfarent personell. Økte drivstoffpriser og høy inflasjon har påvirket resultatene for første halvår og forventes å fortsette å ha en innvirkning i andre halvår, spesielt innen servicesegmentet.