Nytt om båter

Avtale om ny brønnbåt signert

Frøy har inngått kontrakt på bygging av en ny 4.500 m3 brønnbåt ved Sefine Shipyard. 

Dette blir den femte brønnbåten som vi bygger ved det tyrkiske skipsverftet Sefine Shipyard. To er allerede levert og satt i drift, blant annet Gåsø Høvding. Ytterligere to brønnbåter er under bygging, deriblant 4.500 kubikkeren Gåsø Odin som ferdigstilles andre halvår i år. 

– Brønnbåten vi nå har signert byggekontrakt på blir søsterskip av Gåsø Odin, sier Oddleif Wigdahl, driftsdirektør brønnbåt. 

Nybygget får en lengde på 85,4 meter, en bredde på 20 meter og et lastevolum på 4.500 kubikkmeter. Fartøyet baserer seg på det velkjente designet som vi har utviklet i samarbeid med Møre Maritime. 

– Båten får det siste innen teknologi for skånsom transport av fisk og best mulig biosikkerhet for miljøet rundt oss. Båten klargjøres med avlusningssystem og utstyres også med DP-system, batterisystem og dieselelektrisk drift, sier Wigdahl.

Fiskeutstyrspakken er basert på lukket teknologi og oppfyller dagens og framtidens krav til fiskevelferd når det gjelder både sirkulasjon, oksygenering, filtrering, UV og RSW-nedkjøling. Båten har også undertrykkssortering med uttak av alle typer rensefisk, og rene og glatte brønnflater som optimaliserer det automatiske vaskeanleggets hygieneresultater.

Byggeperioden er beregnet til 24 måneder fra kontraktsinngåelse, og overlevering av det nye fartøyet vil etter planen skje 2. kvartal i 2024.

Folla i ny drakt

Ærverdige «Folla» vært inne til ombygging. Båten har den siste tiden vært inne hos Moen Verft, og er bygd om til en kombi fôr- og frysebåt. Båten har fått nytt losseanlegg til fôr, ny strømgenerator og utrustet med nytt og bedre utstyr både for eksos, ballastvann og posisjonering. I tillegg er båten omprofilert til Frøys blåfarge.

– På denne måten ser vi for oss å utnytte kapasiteten til båten på best mulig måte gjennom hele året, forteller driftsleder Morten Øyahals. Han ser for seg at frysekapasiteten blir utnyttet om vinteren, og at båten i sommersesongen går med fôr.

Planen nå er et Folla straks går nordover i vanlig drift.

 

Les historien om Folla her