Nytt fra mannskapsavdelingen

Som et ledd i Frøy sin strategi om å bli samlet til «Ett Frøy» har vi gjort tilpasninger i mannskapsavdelingen. Større og mindre servicebåt er nå samlet i ett segment, og mannskapsansvarlige har fått hovedansvar for hvert sitt fagområde eller fartøystype (Notvask, Dykk, Mindre Service, Stor Service, Brønnbåt og Shipping), på tvers av regioner.

Vi i mannskapsavdelingen er her for dere. Vi skal være en faglig støtte og sparringspartner for driftslederne og bidra til effektiv drift. Sammen legger vi til rette for gode prosesser, ryddige arbeidsforhold og en best mulig arbeidsdag for mannskap på sjø. Vi bidrar også i kontraktsarbeid, oppfølging av lærlinger og kadetter, sykemeldingsoppfølging, tilgang til alle systemer og tilrettelegging for intern kompetanseheving.

Hvis du har spørsmål eller har andre behov, ikke nøl med å ta kontakt med en av oss i mannskapsavdelingen.

Kristin Sugustad, konsernleder Maritim Bemanning
Epost: kristin.sugustad@froygruppen.no
Telefon: (+47) 976 38 304

Tove Torstad, konsernleder HR og administrasjon
Epost: tove.torstad@froygruppen.no
Telefon: (+47) 995 14 563

Unn Marit Holm, mannskapsansvarlig Brønnbåt og Shipping
Epost: unn.marit.holm@froygruppen.no
Telefon: (+47) 913 40 201

Knut Storø, mannskapsansvarlig Brønnbåt
Epost: knut.storo@froygruppen.no
Telefon: (+47) 916 30 889

Erlend Maurstad, mannskapsansvarlig Servicebåt Notvask
Epost: erlend@froygruppen.no
Telefon: (+47) 405 46 656

Tove Boneng, mannskapsansvarlig Servicebåt Dykk
Epost: tove@froygruppen.no
Telefon: (+47) 970 68 332

Nina Larsen, mannskapsansvarlig Mindre Service
Epost: nina.larsen@froygruppen.no
Telefon: (+47) 482 86 177

Marine Måsøval, mannskapsansvarlig Stor Service (FAR)
Epost: marine.masoval@froygruppen.no
Telefon: (+47) 480 50 286
Med ønske om en trygg og fin sommer til sjøs og til lands!

Hilsen oss i mannskapsavdelingen ☺