Ny visjon: Solutions for the Ocean Space

Etter grundig arbeid hvor alle ansatte har fått muligheten til å bidra, har FRØY fått en ny visjon, forretningsidé og verdier. Nå starter jobben med å implementere dette i hele organisasjonen.

«Solutions for the Ocean Space» er FRØY sin nye visjon, mens verdiene «trygg», «fleksibel», «engasjert» og «ansvarlig» skal gjennomsyre alt FRØY foretar seg framover. Dette er resultatet av et langsiktig og grundig arbeid hvor de fleste ansatte har vært med å bidra.

– Det er viktig for oss å få på plass en «vi-følelse» og kultur alle i organisasjonen kan kjenne seg igjen i og strekke seg etter. Med en felles visjon og verdier, har vi fundamentet for å få til dette, forteller Tove Torstad, konsernleder HR administrasjon.

Selskapet KOMENT hadde ansvaret for å kjøre strategiprosessen som har vært grunnlaget for den nye visjonen og verdiene. I vår ble det gjennomført intervju av omtrent 50 ansatte, fordelt på sju lokasjoner. I tillegg har de aller fleste som jobber om bord på fartøyene svart på en digital spørreundersøkelse. Resultatet fra dette arbeidet har blitt brukt for å utforme ny visjon, forretningsidé og verdier for FRØY.

– Dette skal være grunnmuren for alt vi gjør i FRØY, sier Torstad, og legger til at det nå er viktig å følge opp dette og implementere tankene i hele organisasjonen.

–  I nærmeste framtid skal vi se på både kommunikasjonsstrategi, lederutvikling, profilering og en felles «frøykultur». Samtidig vil vi gjennomføre flere fysiske samlinger på ulike nivå for å gi alle ansatte eierskapsfølelse til våre nye verdier. Vi har et langsiktig perspektiv. Jobben med å bygge og styrke bedriftskulturen i FRØY er noe av det viktigste vi gjør framover. Og dette er bare starten, avslutter Torstad.

FRØYs forretningsidé: 

FRØY skal være ledende og foretrukken leverandør av bærekraftige akvaservicetjenester. Gjennom vår kompetanse skal vi skape merverdi for kundene, og løsningene skal preges av trygghet, fleksibilitet, engasjement og ansvarlighet.

FRØYs verdier:

TRYGG:

 • I FRØY er vi opptatt av HMS
 • Vi har respekt og ydmykhet ovenfor våre kunder, medarbeidere og omgivelser.
 • I FRØY snakker vi med hverandre ikke om hverandre.

FLEKSIBEL:

 • I FRØY er vi offensive.
 • Vi er endringsvillige.
 • Vi skal alltid bidra med løsninger til kundens beste.

ENGASJERT:

 • Vi bryr oss.
 • Vi er fremoverlente.
 • Vi skaper eierskap.

ANSVARLIG:

 • I FRØY kjenner alle til, og etterlever vår bærekraftstrategi.
 • Vi bryr oss om våre omgivelser.
 • Vi bidrar til gode økonomiske resultater.