NTS-eid oppdrettsselskap nær dobler produksjonsvolumet etter fusjon

Største eier i FRØY, det integrerte havbrukskonsernet NTS ASA, har inngått avtale om fusjon av oppdrettsselskapene Midt-Norsk Havbruk og SalmoNor. Begge selskapene lokalisert i Nærøysund. Fusjonen vil gi en ny, stor og robust oppdrettsaktør på Namdalskysten med et samlet slaktevolum i 2021 på ca. 37 000 tonn, nær en dobling av dagens produksjonsvolum.

Midt-Norsk Havbruk signerte nettopp brønnbåtavtale med Frøy Brønnbåt, som trår i kraft fra høsten 2021. Båten «MS Åsværfjord», som er under bygging av HAV (Havyard), er en del av denne avtalen.

Det fusjonerte selskapet skal hete SalmoNor. Den inngåtte fusjonsavtalen må godkjennes av Konkurransetilsynet og det er forventet at transaksjonen kan gjennomføres innen utløpet av tredje kvartal 2021.