NRS nytt søsterselskap til Frøy

Frøys morselskap, NTS ASA, sikret i slutten av august aksjemajoriteten i Norway Royal Salmon (NRS). Det medfører en betydelig styrking av konsernets posisjon i havbruksnæringen.

Etter oppkjøpet i august kontrollerer NTS totalt 29.690.420 aksjer i NRS. Dette utgjør 68,14 % av den totale aksjekapitalen og stemmerettighetene i NRS.

– NTS har tydelig kommunisert vårt mål om å være en aktiv deltaker i produksjon av 100.000 tonn laks i Norge. Med den planlagte fusjonen mellom Midt-Norsk Havbruk og Salmonor og nå 68,7 prosent av aksjene i NRS, nærmer vi oss dette målet. NRS er et selskap godt posisjonert for videre vekst. Det gir oss nå muligheter til å bygge sterke cluster både i midt og i nord, fortalte styreleder Odd R. Øie i en børsmelding. Samtidig utforsker selskapet potensielle synergier ved en sammenslåing av Salmonor og NRS. Dette er ikke avklart ved skrivende tidspunkt.

 

Nye fjes i administrasjonen

Frøy fortsetter å vokse, og den siste tiden er det tilsatt flere nye medarbeidere i administrasjonen. Vi gleder oss over at Frøy er en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker flinke folk og god kompetanse.

Kristin Sugustad er kjent for mange i organisasjonen fra før. Hun går fra jobben som driftskoordinator til Konsernleder Maritim Bemanning. Kristin vil fortsatt ha kontorsted på Frøya. 

Marianne Bruås er ansatt som Senior Financial Controller med kontorsted Trondheim, mens

Ane-Marte Rotevatn er ansatt som Controller med kontorsted Frøya. Begge disse starter en gang på nyåret. Hilde Hammervik, er ansatt som ny økonomiansvarlig med kontorsted på Frøya.

Håvard Melkstavik Hansen er ny prosjektleder i Frøy Akvaressurs og har allerede startet. Han sitter på Frøya i det daglige.

I tillegg er Tore Helgesen engasjert som fungerende finansdirektør (CFO) etter Arne Rødsjøs avgang. Arne vil imidlertid være tilgjengelig for selskapet ut november.