Naviaq betyr digitalisering i FRØY

Gjennom våren har medarbeidere på mindre servicebåt i FRØY blitt kjent med et nytt IT-system fra Naviaq, som nå rulles ut. Dette er en viktig del av digitaliseringen av arbeidsoperasjoner i hele organisasjonen.

Det er et omfattende og nitidig arbeid å få rullet ut hele systemet til organisasjonen. Arbeidet startet i region midt like før påske, i region vest i slutten av april og i mai til region nord.

Hele systemet forutsetter at mange må jobbe på andre måter enn før. Fordelen som vil komme etter hvert vil bli at arbeidsmetode og arbeidsverktøyet vil bli lik for alle både på båt og land.

Dette er et helhetlig system som betyr at alle kunder får den samme dokumentasjon/ rapporter uansett hvilken båt fra FRØY som leverer tjenestene på tvers av regioner. Dette vil bli et løft kvalitetsmessig på sluttproduktet vi leverer til kundene. Vi vet at dokumentasjon til kundene blir stadig viktigere og da er det fint at vi har gode systemer for å kunne gi nødvendig dokumentasjon.

Anders Gåsø ser fram til at Naviaq blir tatt i bruk i organisasjonen.
Anders Gåsø ser fram til at Naviaq blir tatt i bruk i organisasjonen.

Naviaq bidrar til å automatisere og digitalisere arbeidsoppgaver som tidligere ble gjort manuelt, ved at man både kan integrere ordreplanlegging, dokumentasjon, timeregistrering, internkontroll og fakturering i det samme systemet. I tillegg skal man også få på plass en egen HR-modul etter hvert.

Gjennom dette systemet vil FRØY sitte på mye verdifull dokumentasjon og data som gjør at vi kan bli enda bedre til å utføre oppdragene for våre kunder. Det innebærer at man på en lettere måte vil få ut kunnskap fra alle de jobbene vi utfører.

– Vi tror dette vil forenkle og automatisere det meste av informasjonsflyten vi håndterer. Mannskapet kan da bruke maksimalt av sin oppmerksomhet mot jobben ute hos våre kunder, forteller Anders Gåsø.

Prosjektgruppen understreker at alle må ha litt tålmodighet i utrullingen fordi det er svært mange som skal lære seg nye arbeidsmåter i løpet av ganske kort tid.