Nærhet til kunde og lokal kompetanse blir viktigere for små og store servicebåter 

Frøys servicebåter legges inn under én driftsdirektør. Vår stadig voksende flåte av små og store servicebåter fordeles på tre geografiske områder langs kysten.

Fra og med 28. mars er Anders Gåsø driftsdirektør for alle servicebåter i Frøy. Både små og store servicebåter samles nå i serviceområdene Vest, Midt og Nord. 

– Etter fruktbare diskusjoner med drifts- og områdeledere om den mest hensiktsmessige måten å organisere servicesegmentet på, har vi valgt å styrke det geografiske. Det gjør vi for å komme enda tettere på kundene våre, og styrker nå vår lokale tilstedeværelse og lokalkunnskap, sier administrerende direktør Tonje Foss.

Servicebåter i Frøy vil nå tilhøre en av de tre serviceområdene Vest, Midt og Nord, avhengig av hvor de opererer. Hver region organiseres med en egen områdeleder, som har med seg dyktige driftsledere som kjenner kundene og de regionale forholdene godt.

Serviceområde Vest
Områdeleder: Terje Olsen
Driftsledere: Jan Are Nordheim, Sigve Slagnes, Amund Melle og Karl Erik Saure

Serviceområde Midt
Områdeleder: Eirin Ervik Pedersen
Driftsledere: Knut Are Elvemo, Stig Ulvnes og Freddy Johansen

Serviceområde Nord
Områdeleder: Espen Schmitz
Driftsledere: Silje Larsen, Stian Jakobsen, Krister Jensen og Andreas Vatn

– I prosessen har vi diskutert organisering etter både fag og geografi, eller en kombinasjon av disse. Vi har sett at det skillet vi til nå har hatt mellom små og store båter ikke nødvendigvis blir like relevant fremover, sier Foss.

Områdeleder Midt lyses ut

Fram til nå har Eirin Ervik Pedersen hatt dobbeltfunksjon som både driftsdirektør for små servicebåter og områdeleder Midt. Det har vært krevende. Og fra sommeren av skal Eirin ut i permisjon. 

– Heldigvis tar Eirin rollen som områdeleder fram til hun går ut i permisjon. Vi kommer i løpet av kort tid til å lyse ut stillingen som områdeleder Midt eksternt. Samtidig er jeg glad for at både Terje og Espen fortsetter som områdeledere for Vest og Nord, sier driftsdirektør servicebåt, Anders Gåsø.