Medarbeiderundersøkelse

Frøy har for først gang i mai i år gjennomført en felles arbeidsmiljøundersøkelse for alle som jobber i Frøy. Målet har vært å skaffe oss innsikt i hvordan våre ansatte opplever viktige tema knyttet til arbeidsmiljøet, og gjennom det skaffe oss kunnskap om hvordan vi skal arbeide for å utvikle Frøy videre. 

Den innsikten vi nå har fått gjennom en rapport fra undersøkelsen, vil vi bruke til å plukke ut gode resultater vi ønsker å bevare, og mindre gode resultater som vi ønsker å forbedre.

Vi vil sette av noe tid på den store Frøy-samlingen i september for å gå nærmere gjennom funnene vi har gjort, og ikke minst hvordan vi ønsker å følge opp dette for finne gode tiltak å jobbe med framover.

Vi vil likevel trekke fram noen av de positive funnene som vi er glade for å se:

  • 94 % er stolt av å jobbe i Frøy
  • 91 % syns at egen innsats er viktig for Frøys resultater​
  • 97 % opplever at det ofte eller alltid er god stemning mellom seg selv og sine kolleger. 

 Tusen takk til alle som tok seg tid til å svare på undersøkelsen, og med det har gitt oss viktige bidrag i arbeidet med videreutviklingen av Frøy, både som arbeidsgiver og som foretrukken leverandør for havbruksnæringen