Leder

Kjære alle kollegaer i Frøy

Aller først, tusen takk for ditt bidrag til at vi i Frøy leverte et solid resultat i juli, august og september. Vi har hatt full drift siden sommeren, og mange har jobbet hardt for at vi leverer godt til kundene våre i perioden vi legger bak oss.

Jeg er utrolig stolt over det Frøy-teamet presterer, og håper dere også kjenner på stolthet over det som er levert innenfor ditt team og fagområde – der du er.

Når det er høy aktivitet, er det enda viktigere å tenke HMS i alt vi gjør. Pass på at de små «rutineoppgavene» får samme oppmerksomhet som de større operasjonene. Vi skylder hverandre å passe på folkene vi har rundt oss, fisken som vi lever av og fartøyene våre.

De siste årene har Frøy vokst mye. Vi har flere folk i organisasjonen og fartøy i flåten vår enn noen gang. Det betyr at vi får mer å administrere, og behov for effektive systemer, god kommunikasjon og godt samarbeid mellom sjø og land. I sommer lagde vi en plan for hvordan vi skal lykkes med dette.

Planen vi la handler blant annet om at vi må bli bedre på å dokumentere kompetansen til hver enkelt, at vi har god opplæring for de som er ny i Frøy, at vi skal ha digitale verktøy som gjør at vi bruker minst mulig tid på manuelt papirarbeid og at vi har strukturer som gjør at informasjonen flyter godt alle veier.

Denne planen er vi ikke i mål med, men i 2023 vil vi fortsette arbeidet. Målet er at vi skal bli den leverandøren kundene våre velger – igjen og igjen. Ikke bare på grunn av den moderne flåten vi etter hvert begynner å få, men på grunn av folka våre og den kompetansen som finnes i organisasjonen vår.

Helt til slutt vil jeg si at det var utrolig fint å se dere som deltok på Frøys to konsernsamlinger i høst. Det var god stemning (og høyt konkurranseinstinkt), og de to dagene la et godt grunnlag for at vi skal ha det fint sammen som lag i Frøy. Jeg ser frem til å treffe dere igjen!

Jeg ønsker alle en fin adventstid – og så sees vi på allmøte siste uken før jul 😊

Mvh Tonje Foss