Kåre Kvaløy hos THYF er glad for at Frøy og andre selskaper som jobber i marin og maritim sektor ser nytten av deres studier.

Ledelse i havbruksoperasjoner

Andreas Steinbach, Mikal Petteren, Kasper Wigdahl og Rune Solberg, alle ansatte i Frøy, har vært gjennom det toårige studiet «Ledelse i havbruksoperasjoner» ved Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF). Vi tok en prat med sistnevnte om studiet han gjerne anbefaler videre til alle som jobber på båt.

Arbeidshverdagen for de som jobber om bord i en båt er i rivende utvikling, der operasjoner på havet har blitt større og mer omfattende i løpet av de siste årene. Studiet «Ledelse i havbruksoperasjoner» utdanner personell på ledernivå til sjøbasert servicenæring. På dette studiet får studentene en framtidsrettet, oppdatert og direkte yrkesrettet utdanning innen havbruksoperasjoner.

Rune Solberg er til daglig kaptein på avlusningsfartøyet Frøy Merlin. Selv med mange års erfaring og fartstid på båt, forteller han om to positive og lærerike år som ga ham mye nyttig kompetanse og læring. Studiet ga ham i tillegg en fagskolegrad og 60 studiepoeng.

– Det viktigste jeg sitter igjen med er økt kunnskap om fiskevelferd. Ingenting er viktigere enn dette. Her gikk vi veldig i dybden. I tillegg var ledelsesfaget nyttig, der vi fikk innsikt i det å være en god leder, forteller Rune. 

Rune anbefaler studiet til alle som ønsker en karriere om bord på en båt. Både for de som er helt ny i bransjen, og de som har mange års erfaring som han selv.

– Jeg har 25 års erfaring innen faget, begynte på brønnbåt allerede i 1997. Selv med så mange års erfaring følte jeg det var et nyttig studie og at alle fag interessante og lærerike. Kravene til oss som jobber på båt blir større og større. Det er bra, men krever samtidig at vi utvikler oss. I dette perspektivet gir lederstudiene ved THYF oss som jobber innen servicesegmentet et kjærkomment og nødvendig kompetanseløft, forteller Rune samtidig som han framhever at den tverrfaglige tilnærmelsen i studiet er helt unik.

– Foruten at ledelse går igjen som en rød tråd, er det spesielle at studiet kombinerer teknologi og biologi. I praksis betyr det at vi som jobber på servicebåt skal forstå fiskehelse – samtidig som den med utdanning innen fiskehelse skal forstå hvordan man jobber om bord i båtene. Her knytter vi kunnskap, lovverk og praksis sammen. I tillegg er det relevante studieoppgaver, der man tenker både praktisk og administrativt, sier Rune.

Fleksibiliteten med samlinger både i Namdalen og Frøya, digital undervisning, samt at studiet er tilrettelagt slik at man kan ta det mens man er i full jobb, var viktig for Rune når han valgte å melde seg opp på studiet. Han skryter over hvor godt tilrettelagt studiet er for folk som jobber i havbruksnæringen.

– Dette ga meg muligheten til å stå i full jobb mens jeg studerte, forteller Rune, og legger til at de som har D1 og D3 kan søke om å slippe fritak fra faget «Ledelse», som utgjør en tredel av studiet. Dermed frigjør man mer tid til de andre fagene.

Konsernleder for Maritim Bemanning, Kristin Sugustad, er glad for at medarbeidere i Frøy ønsker å øke sin kompetanse, og oppfordrer flere til å gjøre som Rune.

– For oss er det viktig at våre ansatte stadig jobber med kompetansen sin. Som bedrift må vi utvikle oss hver dag til å bli litt bedre enn i går, og det vi selger er kompetansen til folkene. At våre ansatte ønsker både videreutdanning og kompetanseheving er alfa omega, og de som har tatt dette studiet har tatt et ekstra løft for å øke sin egen kompetanse. Det setter vi veldig pris på, sier Kristin.