Kvartalsrapport 3. kvartal

11. november ble kvartalsrapport for tredje kvartal lagt fram. Rapporten viser at Frøy ASA har et overskudd på 84 millioner kroner. EBITDA endte på 188 millioner, opp fra 180 millioner i tredje kvartal 2020. 

Inntekter fra faste kontrakter og rammeavtaler økte med 26 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Totalt gikk inntektene opp med 11 prosent, til 457 millioner kroner.

– I tredje kvartal har vi sett høy aktivitet i alle segmenter, både i forhold til løpende drift og potensielt nye vekstmuligheter. Vi har hatt høy kontraktsdekning på alle områder, som har begrenset evnen vår til å dra full nytte av det sterke spotmarkedet i kvartalet, sier Helge Gåsø, adm. direktør i Frøy.

Han legger til at selskapet i løpet av de siste to månedene har mottatt flere forespørsler om ny kapasitet og at det dermed har besluttet å legge inn ordre på to nybygg for brønnbåter og to store nybygg for servicefartøy. Fartøyene vil komme i tillegg til det omfattende nybyggingsprogrammet som allerede er iverksatt.