Kulturarbeid: Teamwork i praksis

– Det er kjempeviktig for oss å få på plass en «vi-følelse» og kultur alle i organisasjonene kan kjenne seg igjen i og strekke seg etter, forteller Tove Torstad, konsernleder HR administrasjon. 

Etter fusjonen mellom Frøygruppen, Norsk Fisketransport, NTS Shipping og NTS Management har det vært jobbet med å skape et fundament for en felles bedriftskultur i FRØY, der man trekker det beste ut fra de ulike kulturene som finnes i dag, for å skape en felles og bærekraftig «frøykultur» alle ansatte kan kjenne seg igjen i og ha eierskap til.

Selskapet KOMENT har hatt ansvar for å kjøre strategiprosessen for å skape et felles fundament. Daglig leder Endre Storholt forteller om en spennende og artig jobb for å bli kjent med selskapet og de ansatte.

Stort engasjement

Det har vært en særdeles interessant prosess og med et stort engasjement fra de involverte, forteller Storholt, og legger til at responsen fra de ansatte har vært formidabel, og langt over det de har erfart fra tilsvarende prosesser.

Det er gjennomført intervju av omtrent 50 ansatte, fordelt på sju lokasjoner. Dette er både mannskaper på ulike fartøy og ansatte på land. Utvelgelsen har vært helt tilfeldig, også i forhold til posisjoner i organisasjonen. Intervjuene har i all hovedsak foregått én til én. I tillegg har de aller fleste som jobber om bord på fartøyene svart på en digital spørreundersøkelse.

Samtalene med de ansatte skal brukes for å lage et forslag på felles forretningsplan for FRØY, hvilken visjon det skal styres etter og hvilke verdier som ligger til grunn for videre arbeid. Sluttproduktet skal være grunnmuren for alt i FRØY, sier Storholt, som samtidig er imponert over engasjementet de ansatte har for sin organisasjonen.

FRØY har ansatte som bryr seg

– Ansatte fra FRØY bryr seg og setter pris på bedriften og sine kolleger. Det aller viktigste funnet vi gjorde, var da vi spurte alle om de trodde at de jobbet i FRØY i framtiden. Så godt som alle var rimelig sikre på at de også var ansatt om fem år! Dette er en voldsom styrke for organisasjonen, forteller Storholt, og legger til at det fortsatt gjenstår en del arbeid, men at man håper å lande prosessen i løpet av juni, slik at man kan starte jobben med å implementere resultatet til høsten.

– Av de vi intervjuet var nesten alle opptatt av å skape en langt sterkere «vi-følelse». På spørsmål hva de ville ha prioritert om de var leder, var tiltak for dette det som kom høyest. Man ønsker at det skal legges til rette for at det blir stolthet rundt det å være en «FRØYer», forteller Storholt.

Langsiktig perspektiv

Tove Torstad forteller at man er fornøyd med jobben som er gjort hittil, og at det er viktig å følge opp dette i hele organisasjonen.

– Vi har et langsiktig perspektiv. Jobben med å bygge og styrke bedriftskulturen i FRØY er noe av det viktigste vi gjør framover. Dette er bare starten, og jeg ser fram til at vi skal bearbeide alle ideene og innspillene vi har fått fra både sjøfolk og landansatte, sier hun og legger til at det for ledelsen er svært viktig at alle ansatte får sjansen til å bidra, sier Torstad.

– Alle ansatte skal involveres og få mulighet til å si hva som er viktig for dem. Dette gjelder både arbeidsmiljø, og hvordan vi blir sett og opplevd utenfra. Ansattes synspunkter vil alltid være det viktigste for oss. Det er teamwork i praksis, avslutter Torstad.

TEAMWORK: Magne Edvardsen (fagansvarlig fiskepakke) og Børge Lorentzsen (nybyggansvarlig) på FRØYs lokasjon i Dønna i forbindelse med et annet prosjekt tidligere. Foto: LYKT Foto & Film.