Kjære alle kollegaer i Frøy

Endelig er sommeren her, og vi er snart inne i den perioden vi i Frøy ser frem mot resten av året; sommerferie og høysesong. Med høysesong kommer det travlere dager på jobb. Og travlere dager fører med seg økt risiko for uønskede hendelser. Derfor er det viktig å fortsette med å ha fokus på god HMS i alt vi foretar oss. Hver eneste dag.

Havarikommisjonens rapport etter dødsfallet hos en av våre konkurrenter 31. desember i fjor er ferdigstilt. Den peker blant annet på at bransjen må sørge for at sikkerheten ivaretas i arbeidsoppgaver som gjøres hver eneste dag. Her kan alle bidra til økt bevissthet på hvordan vi utfører rutineoppgavene våre. Jeg har tillit til at alle i Frøy tar dette på alvor.

Vi legger bak oss et hektisk andre kvartal med mange store og viktige aktiviteter:

  • Vi ble kåret til «Årets maritime lærebedrift». En pris som henger høyt og som gir Frøy en anerkjennelse av mange års arbeid med å ta inn lærlinger. Arbeidet med å gi de unge mulighet til en spennende start på arbeidslivet samtidig som vi bygger ny kompetanse, har vært og er viktig for oss. Nå står mange nye lærlinger på trappene til å starte i Frøy og vi ønsker alle hjertelig velkommen til oss.
  • Vi har for første gang gjennomført felles samling for alle skippere, kapteiner og fartøysjefer i Frøy. Det ble en fin anledning for de å treffe gamle og nye kollegaer på tvers av geografi og segment og bygge en felles Frøykultur.
  • Vi har vært igjennom Global G.A.P. Dette er en sertifiseringsordning for å synliggjøre at man har fokus på mattrygghet, miljøbeskyttelse, arbeidsmiljø og dyrevelferd i hele organisasjonen. Dette er viktig for både oss selv og kundene våre.
  • Vi har gjennomført Frøys aller første medarbeiderundersøkelse. Her har vi fått mange tilbakemeldinger om hva dere synes er bra og hva som kan forbedres i organisasjonen. Takk til alle som har svart. Svarene gir oss muligheten til å jobbe sammen med å bli et enda bedre selskap.

Det er ett resultat fra arbeidsmiljøundersøkelsen som jeg har lyst til å trekke frem og som vi alle skal ta med oss inn i sommeren. Det er at 94% av de som har svart sier de er stolte av å jobbe i Frøy. Dette resultatet inspirerer meg og gjør at jeg gleder meg til å gå på jobb i Frøy, samtidig som jeg tenker at dette skal vi sammen som lag ta godt vare på og verne om fremover.

Jeg ønsker dere alle sammen en fin sommer og ser frem til å treffe dere i september på Frøys aller første konsernsamling.

Med vennlig hilsen Tonje