Kjære alle kollegaer i Frøy!

Aller først: takk for innsatsen i 4. kvartal. Frøy leverte svært gode resultater for siste del av året 2022 og det er grunn til å være stolt av det vi får til sammen som lag.

Nå er vi godt i gang med et nytt år, og det er fint å høre at vi har fått en god start på året med tanke på aktivitetsnivå, og at vi får gode tilbakemeldinger fra kundene våre på tjenestene vi leverer.

I fjor fikk vi gjentagende hendelser knyttet til blant annet rømming og dieselutslipp som vi ikke skal ha på nytt igjen i år. Det er derfor viktig at vi gjennomfører de aktivitetene som ble satt opp for å unngå samme hendelser. Vi må lære av de avvikene vi har, og derfor er det viktig at vi bruker avvikssystemet slik vi har bestemt at det skal. Vi må alltid ha som mål å bli bedre i morgen enn det vi er i dag.

Skippere, kapteiner og fartøysjefer er en viktig del av lederstrukturen i Frøy, og i disse dager har vi de årlige samlingene hvor vi har viktige temaer som HMS, lederansvar og kulturbygging på agendaen. I år det et ekstra fokus på rus og hvordan vi håndterer dette på en arbeidsplass hvor vi har stort ansvar for hverandre, fartøyet og fisken når vi er i drift. Dette temaet kommer vi mer tilbake til i løpet av året.

Igjen: takk for innsatsen dere legger ned hver eneste dag – både som enkeltpersoner og som lag.

Mvh Tonje