God sommer!

Tiden går fort og vi i Trøndelag har vi igjen fått smaken av sommer. Det går også mot ferietid i hele Norge.

Første halvår har vært et travelt halvår i FRØY. Børsintroduksjon, fusjoner og samhandling har tatt mye tid og oppmerksomhet. Men vi har gjennom disse grepene blitt Norges største og bredest integrerte akvaserviceselskap. Der er vi langt framfor våre konkurrenter.

Vi jobber hver dag for å leve opp til vårt slagord «Teamwork til sjøs». Vi er på vei, men må samtidig innrømme at det fortsatt er et stykke å gå før vi er helt der vi skal være. Noe skyldes at vi er blitt et stort system, med mange båter og mennesker som skal tilpasses det nye konsernet. Dette arbeidet kommer i tillegg til alle våre daglige gjøremål. Som alle forstår, krever dette ekstremt fokus i hele organisasjonen.

I tillegg har den pågående pandemien satt en effektiv stopper for alle fysiske samlinger. Dette har vært en stor utfordring i en viktig blikjent-fase for oss. I andre halvår vil det sannsynligvis bli enklere å gjennomføre reiser og samlinger, og vi håper da å kunne møtes, og jobbe sammen mot en felles kultur i FRØY. Dette er viktig og vil bli prioritert.

Framover, og gjennom sommeren, må vi alle stå på og jobbe for at vi skal realiserer våre «drømmer». Vi skal bli best på alle våre områder!

Fisken og lusa tar ikke ferie, og jeg vet vi går inn i en travel tid. Samtidig skal ferie og jobb kombineres til det beste for alle. Det blir da behov for TEAMWORK TIL SJØS.

Jeg ønsker alle en riktig god sommer.
– Helge Gåsø